Αλκιβιάδης Χατζηανδρέου ΑΡΗ 423 Εικαστικά & Αρχ/κή Δημιουργία
Ανδρέας Κυριακίδης ΑΡΗ 331.2 Οικοδομική – Τεχνολογία Κτιρίων
Γιώργος Κυριαζής ΑΡΗ 201 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV
Γιώργος Τρύφωνος ΑΡΗ 123 Σχεδιάσεις
Μαρία Ματθαίου ΑΡΗ 311 Οικοδομική-Τεχνολογία Κτιρίων
Παύλος Φιλίππου ΑΡΗ 313 Αρχιτεκτονική και Φιλοσοφία
Κωνσταντίνος Βασιλειάδης ΑΡΗ 539 Εξειδ.Θέμ Αρχ/κής Τεχνολογίας
Χάρης Χριστοδούλου ΑΡΗ 101 Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ
Σπύρος Σπύρου ΑΡΗ 200 Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙΙ
Σταυρούλα Μιχαήλ ΑΡΗ 310 Ιστορία και Θεωρία – Σύγχρονη Αρχιτεκτονική
Τερέζα Τούρβα ΑΡΗ 101 Αρχιτεκτονική Σύνθεση II
Χριστιάνα Ιωάννου ΑΡΗ 100 Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι
Αντρέας Παπαλλάς ΑΡΗ 201 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV
Ilaria Geddes ΑΡΗ 500 Μεθοδολογίες Έρευνας
Ιωάννα Καρύδη ΑΡΗ 340 Αρχιτεκτονική Τοπίου
Πόπη Ιακώβου ΑΡΗ 100 Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι
Χρύσω Ηρακλέους ΑΡΗ 332 Συστήματα Τεχνικής Ανάπτυξης
Μελίνα Φιλίππου ΑΡΗ 401 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII