Αλκιβιάδης Χατζηανδρεου ΑΡΗ 423.1 Εικαστικά & Αρχ/κη Δημιουργία
Ανδρέας Κυριακίδης ΑΡΗ 331.2Οικοδομική-Τεχνολογία Κτιρίων
Γιώργος Κυριαζής ΑΡΗ 201.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV
Γιώργος Τρύφωνος ARH 123.2 Σχεδιάσεις
Γρηγόριος Καλνής ΑΡΗ 241.1 Θεωρία Αστικού Σχεδιασμού
Ειρήνη Κυριτσή ΑΡΗ 431.1 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
Κωνσταντίνος Βασιλειάδης ΑΡΗ 233 Οικοδομική II
Μαρία Εγγλέζου ΑΡΗ 431.1 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
Σπύρος Σπύρου ΑΡΗ 410.1 Πρακτική της Αρχιτεκτονικής
Σταυρούλα Μιχαήλ ΑΡΗ 310.1 Ιστορία & Θεωρία-Σύγχρονη Αρχιτεκτονική
Tερέζα Τούρβα ΑΡΗ 401 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII
Χριστιάνα Ιωάννου ΑΡΗ 101.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ
Χρίστος Παπαστεργίου ΑΡΗ 241.1 Θεωρία Αστικού Σχεδιασμού
Ilaria Geddes ΑΡΗ 502.2 Έρευνα με Βάση τη Σύνθεση
Garcia Miriam ΑΡΗ 340.1 Αρχιτεκτονική Τοπίου
Aναστασία Αγγελίδου ΑΡΗ 300.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V-Αστικός Σχεδιασμός
Κωνσταντίνος Κυπρής ΑΡΗ 110.1 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική
Πέτρος Λαπιθής ΑΡΗ 332.1 Συστήματα Τεχνικής Ανάπτυξης
Μελίνα Φιλίππου ΑΡΗ 300.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V-Αστικός Σχεδιασμό