Αναστασία Αγγελίδου ΑΡΗ 340.1 Αρχιτεκτονική Τοπίου
Ανδρέας Κυριακίδης ΑΡΗ 331.2 331.2Α Οικοδομική – Τεχνολογία Κτηρίων,
ΑΡΗ 233.1 233.1Α Οικοδομική ΙΙ
Γιώργος Κυριαζής ΑΡΗ 201.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV
Γιώργος Τρύφωνος ΑΡΗ 123.1, 123.2 Σχεδιασμοί
Δημήτρης Σοφοκλέους ΑΡΗ 301.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI
Ευτύχιος Σαββίδης ΑΡΗ 300.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V – Αστικός Σχεδιασμός
Ιωάννα Αναστασιάδου ΑΡΗ 330.1 Οικοδομική III,
ΑΡΗ 301.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI,
ΑΡΗ 331.1 331.1Α Οικοδομική – Τεχνολογία Κτηρίων
Κυριάκος Μιλτιάδους ΑΡΗ 124.1 Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική I
Κωνσταντίνος Βασιλειάδης ΑΡΗ 539.1 Εξειδικευμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας,
ΑΡΗ 233.1 233.1Α Οικοδομική ΙΙ
Κωνσταντίνος Δ. Κυπρής ΑΡΗ 110.1 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική
Μάριος Χριστοδουλίδης ΑΡΗ 400.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII
Πέτρος Λαπίθης ΑΡΗ 332.1 Συστήματα Τεχνικής Ανάπτυξης
Σάβια Παλατέ ΑΡΗ 210.1 Ιστορία Αρχιτεκτονικής II
Σπύρος Σπύρου ΑΡΗ 200.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙΙ,
ΑΡΗ 410.1 0 Πρακτική της Αρχιτεκτονικής
Σταυρούλα Μιχαήλ ΑΡΗ 310.1 Ιστορία και Θεωρία – Σύγχρονη Αρχιτεκτονική
Tερέζα Τούρβα ΑΡΗ 100.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι
Χάρης Χριστοδούλου ΑΡΗ 400.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII
Χριστίνα Ιωάννου ΑΡΗ 101.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ
Χρίστος Παπαστεργίου ΑΡΗ 300.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V – Αστικός Σχεδιασμός