Εαρινό Εξάμηνο

Ανδρέας Κυριακίδης ΑΡΗ 331.2 Οικοδομική – Τεχνολογία Κτιρίων
AΡΗ 331.2Α Οικοδομική – Τεχνολογία Κτιρίων
Γεώργιος Κυριαζής ΑΡΗ 201.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV
Γιώργος Τρύφωνος ΑΡΗ 123.1 Σχεδιάσεις
ΑΡΗ 123.2 Σχεδιάσεις
ΑΡΗ 301.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI – Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
ΑΡΗ 331.1 Οικοδομική – Τεχνολογία Κτιρίων
ΑΡΗ 331.1Α Οικοδομική – Τεχνολογία Κτιρίων
Δημήτρης Σοφοκλέους ΑΡΗ 301.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI – Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
Μαρία Λοϊζίδου ΑΡΗ 423.1 Εικαστικά και Αρχιτεκτονική Δημιουργία
ΑΡΗ 423.1Α Εικαστικά και Αρχιτεκτονική Δημιουργία
Σάβια Παλατέ ΑΡΗ 111.1 Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι
ΑΡΗ 111.1Α Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι
Σπύρος Σπύρου ΑΡΗ 410.1 Πρακτική της Αρχιτεκτονικής
Σταυρούλα Θραβάλου ΑΡΗ 539.1 Εξειδικευμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Σταυρούλα Μιχαήλ ΑΡΗ 310.1 Θεωρία – Σύγχρονη Αρχιτεκτονική
Χριστιάνα Ιωάννου ΑΡΗ 101.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙI
Χριστίνα Παναγή ΑΡΗ 201.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV
Χρύσω Ηρακλέους ΑΡΗ 233.1 Οικοδομική ΙΙ
ΑΡΗ 233.1Α Οικοδομική ΙΙ


Χειμερινό Εξάμηνο

Άννα Παπαδοπούλου ΑΡΗ 340.1 Αρχιτεκτονική Τοπίου
ΑΡΗ 340.1Α Αρχιτεκτονική Τοπίου
Έλενα Λυμπουρή-Κοζάκου ΑΡΗ 517.1 Θεωρία και Κριτική Προσέγγιση της Αποκατάστασης
Ιωάννα Αναστασιάδου ΑΡΗ 330.1 Οικοδομική ΙΙΙ
ΑΡΗ 330.1 Α Οικοδομική ΙΙΙ
Κυριάκος Μιλτιάδους ΑΡΗ 100.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι
ΑΡΗ 124.1 Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονική Ι
Μαρία Νοδαράκη ΑΡΗ 517.1 Θεωρία και Κριτική Προσέγγιση της Αποκατάστασης
Μελίνα Φιλίππου ΑΡΗ 300.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V – Αστικός Σχεδιασμός Αστικός Σχεδιασμός
Πέτρος Λαπίθης ΑΡΗ 332.1 Συστήματα Τεχνικής Ανάπτυξης Ανάπτυξης
Σπύρος Σπύρου ΑΡΗ 200.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IΙΙ
Χάρις Νίκα ΑΡΗ 300.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V – Αστικός Σχεδιασμός Αστικός Σχεδιασμός