ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γιώργος Βεσιάρης
Τηλ : +357 22895156
Φαξ : +35722895056
E-mail: [email protected]

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Άντρεα Πρωτόπαπα
Τηλ: + 357 22892960
Φαξ: + 357 22895056
E-mail: [email protected]

Χριστίνα Παμπόρη
Τηλ: + 357 22892980
Φαξ: + 357 22895056
E-mail: [email protected]

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Clement Roi
E-mail: [email protected]

Γιώργος Παπαροδίτης
E-mail: [email protected]