Πρόεδρος
Μαρία Φιλοκύπρου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής

Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Σαββίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Μέλη
Μάριος Κ. Φωκάς
Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Παναγιώτα Πύλα
Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής

Αιμίλιος Μιχαήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Νάτια Χαραλάμπους
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής

Οδυσσέας Κοντοβούρκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Σωκράτης Στρατής
Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Χρίστος Χατζηχρίστος
Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Κωνσταντίνος Αβραμίδης
Λέκτορας Αρχιτεκτονικής

Πόπη Ιακώβου
Λέκτορας Αρχιτεκτονικής

Σάβια Παλατέ
Λέκτορας Αρχιτεκτονικής

Εκπρόσωποι Φοιτητών
Βασίλης Ευθυμίου

Μαρία Κωνσταντά

Μαρία Σάββα

Σταύρος Θεοφάνους