Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος επικεντρώνονται στις εξής περιοχές :

• Θεωρία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
• Φαινομενολογία και Ερμηνευτική στην Αρχιτεκτονική Θεωρία
• Ιστορία Αρχιτεκτονικής
• Ιστορία και Θεωρία της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής
• Οι Κοινωνικές Διαστάσεις της Αρχιτεκτονικής
• Ιστορία και Θεωρία της Αειφορίας
• Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Συντήρηση
• Επιστημολογία και Αρχιτεκτονική
• Ψηφιακός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κατασκευή
• Ρομποτική Τεχνολογία στο Τομέα των Κατασκευών
• Ευφυής Αρχιτεκτονική Οικοδομικά Συστήματα και Υλικά
• Καινοτόμες Δομικές Κατασκευές
• Κτίρια από Χάλυβα
• Κινητικές Δομικές Κατασκευές
• Αντισεισμικές Κατασκευές Κτιρίων
• Ιστορία της Πολεοδομίας
• Πόλεις και Τοπία
• Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Αειφόρος Σχεδιασμός
• Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Συνόλων
• Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Συνθήκες Ολικής Άνεσης
• Αειφόρος Σχεδιασμός και Καινοτόμες Τεχνολογίες Κτιρίων και Υλικών
• Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική
• Αρχιτεκτονική και Περφόρμανς: Θεωρία και Πρακτική
• Αρχιτεκτονική και Κινούμενη Εικόνα
• Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός