Ερευνητικό Εργαστήριο για την Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Κύπρου

Το VernArch είναι ένα ερευνητικό εργαστήριο που εστιάζει σε θέματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα στα πιο κάτω:
 – Μελέτη και έρευνα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (οικοδομών και οικισμών)
 – Θέματα αειφορίας και βιοκλιματικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
 – Συντήρηση παραδοσιακών και ιστορικών οικοδομών
 – Παραδοσιακά δομικά υλικά και τεχνικές
Το εργαστήριο έχει αναλάβει προγράμματα που εστιάζουν στην καταγραφή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, στην ανάλυση παραδοσιακών υλικών καθώς και στη μελέτη των βιοκλιματικών στοιχείων παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών κέντρων. Κύριος στόχος της καταγραφής της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής είναι η δημιουργία μιας πολυδιάστατης βάσης δεδομένων με την περίληψη αρχιτεκτονικών (μορφολογικών, τυπολογικών και κατασκευαστικών), πολεοδομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων (θερμοκρασία, υγρασία κλπ) καθώς και κοινωνικών (πληθυσμιακών) και οικονομικών στοιχείων.
Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό απαραίτητο στην καταγραφή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, όπως θερμοκάμερες, περιβαλλοντικούς σταθμούς και καταγραφικά θερμοκρασίας, υγρασίας, ανέμου και φωτισμού. Ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει μια εξειδικευμένη ομάδα εργασίας που ασχολείται με θέματα καταγραφής των περιβαλλοντικών δεδομένων και χαρακτηριστικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
Το εργαστήριο υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα διεπιστημονικής έρευνας στον τομέα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής έχει δημιουργήσει συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΠΚ και πιο συγκεκριμένα με το εργαστήριο Λήδρας (Εργαστήριο Δομικών Υλικών). Άλλες συνεργασίες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν το Δήμο Λευκωσίας, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Τομέας Διατήρησης), το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το ICOMOS Τμήμα Κύπρος και το Frederick Research Institute.
Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα του Ερευνητικού Εργαστηρίου VernArch
2019-2022
Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education..(Ακρώνυμο: HERSUS) (Ιστοσελίδα: www.hersus.org)
Χρηματοδότηση: Εrasmus+ (Ύψος επιχορήγησης:€ 249,855 (σύνολο), €41,991 (UCY)
Ερευνητική Ομάδα UCY: Μ.Φιλοκύπρου (συντονίστρια), Α.Μιχαήλ, Α.Σαββίδης, Π.Πύλα, Ο.Κοντοβούρκης, Σ.Θραβάλου, Θ. Χατζηπέτρου και Μ. Νοδαράκη
2019-2022
SMART REHABILITATION 3.0: Innovating professional skills for existing building sector..(Ακρώνυμο: SEPIE) (Ιστοσελίδα: www.smart-rehabilitation.eu)
Χρηματοδότηση: Εrasmus+ (Ύψος επιχορήγησης €209,117 (σύνολο), €30, 458 (UCY)
Ερευνητική Ομάδα UCY: Μ.Φιλοκύπρου (συντονίστρια), Α.Σαββίδης, Α.Μιχάηλ, Σ.Θραβάλου, Χ.Ηρακλέους, Ε.Μαλακτού, Θ.Χατζηπέτρου και Μ.Νοδαράκη
2013-2015
Implementation of Sustainable Design Elements of Vernacular Architecture in the Rehabilitation of Traditional Buildings and  in the Design of New Structures.(Ακρώνυμο: BioCultural) (Ιστοσελίδα: www.biocultural.ac.cy)
Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εσωτερικό Ερευνητικό πρόγραμμα) (Ύψος επιχορήγησης €68 000)
2013-2015
Implementation of Sustainable Design Elements of Vernacular Architecture in the Rehabilitation of Traditional Buildings and  in the Design of New Structures.(Ακρώνυμο: BioCultural) (Ιστοσελίδα: www.biocultural.ac.cy)
Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εσωτερικό Ερευνητικό πρόγραμμα) (Ύψος επιχορήγησης €68 000)
2012-2014 Καινοτόμες Μέθοδοι Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης στοιχείων Βιοκλιματικού Σχεδιασμού παραδοσιακών οικοδομών του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας (ANΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΑΝΘΡΩ/0609(ΒΙΕ) (Ακρώνυμο: BioVernacular) (web site:www.biovernacular.ac.cy)

Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ύψος επιχορήγησης €100 000)
2011-2013
Δημιουργία Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων για την Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Κύπρου (web site: www.vernarch.ac.cy)

Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εναρκτήρια Χρηματοδότηση ύψους €62 000)
2004-2007
Σχεδιασμός υδραυλικών κονιαμάτων με βάση την μέθοδο παραγωγής αρχαίων κονιαμάτων της Κύπρου (κωδικός: AKIPE/0204/01)
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ( ύψος χρηματοδότησης €85 415)
1999-2003
Αναπαραγωγή υδραυλικών κονιαμάτων με βάση την τεχνολογία παραγωγής αντίστοιχων κονιαμάτων της Κύπρου για χρήση στη συντήρηση (κωδικός: RPF 34/99)
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ύψος χρηματοδότησης €70 000)

Ερευνητές Εργαστηρίου VernArch:

· Μαρία Φιλοκύπρου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Διευθύντρια Εργαστηρίου)
· Σταυρούλα Θραβάλου, Ελένη Μαλακτού, Χρύσω Ηρακλέους (ενασχόληση με βιοκλιματικά στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής)
· Έλενα Λιμπουρή, Χρυστάλλα Αργυρού, Μαρίνα Ορατίου, Μαρία Πρώτου (ενασχόληση με αρχειοθέτηση υλικού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική)
VernArch Research Associates
· Aimilios Michael (Lecturer, Department of Architecture UCY – involved in all projects concerning bioclimatic elements of vernacular architecture)
· Andreas Savvides (Assistant Professor, Department of Architecture UCY – involved in projects concerning environmental elements of traditional settlements)
· Ioannis Ioannou (Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, UCY – involved in all projects that deal with traditional building materials)