Ο τεχνικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου ArtLandS περιλαμβάνει τα εξής:
   

Swinglet-Cam
Aερομοντέλο αεροφωτογράφησης και ψηφιακής χαρτοφράφησης
Sensefly - Swinglet CAM
Robotic

Ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός
Robotic Total Station SOKKIA SRX

D-GPS

Δορυφορικό σύστημα
Differential GPS SOKKIA GSR1700 CSX

JunoSB 12 ΗΥ χειρός με ενσωματωμένο GPS
Trimble Juno SB Handheld Computers
Profilograph

Ψηφιακός σχεδιαστής κινητών ευρημάτων
Dolmazon Profilograph