Εκτύπωση

 

UCY-logo
  • Εξοπλισμός εργαστηρίου ArtLandS, Εναρκτήρια Χρηματοδότηση ΠΚ (2011-2012)
  • Θερινό Σχολείο Αρχαιολογίας του Τοπίου και Έρευνα Επιφανείας SeSaLaC (2014-2015)
  • Ερευνητικό Πρόγραμμα Αρχαιολογίας του Τοπίου Ψηφιακή Βοιωτία (2011-2012)
  • Πρόγραμμα Μελέτης Αρχαιολογικού Υλικού, Πύργος Χειμάρρου, Νάξος (2015)
leventis  foundation-logo
  • Ερευνητικό Πρόγραμμα Μελέτη Κυπριακής Χύτρας (2012-2013)
DO-logo
  • Θερινό Σχολείο Αρχαιολογίας του Τοπίου και Έρευνα Επιφανείας SeSaLaC (2015)
IRC-logo
  • Ερευνητικό Πρόγραμμα UnSaLa, ιστοσελίδα και έρευνα πεδίου (2014-2015)
  • Εργαστήριο ArtLandS, ιστοσελίδα (2015)