Εκτύπωση

1. Πολιτότητα μέσα από τις Τέχνες στην Εκπαίδευση

2. Εικαστική Αγωγή, 2005: Αναμνήσεις και ταυτότητες

  

1. Πολιτότητα μέσα από τις τέχνες στην Εκπαίδευση (Κείμενο PDF)

 

perf.art3 perf.art6
Picture1 Picture2

 

2. Εικαστική Αγωγή, 2005: Αναμνήσεις και ταυτότητες

 

EPSN0068 EPSN0069
 EPSN0070  EPSN0073
 EPSN0075  EPSN0094
 IMAG0048  IMAG0051