Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τη μάθηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών/τριων, εκπαιδευτικών, γονέων, καλλιτεχνών και όσων ενδιαφέρονται για την εικαστική και μουσική αγωγή. Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής έχει ενισχύσει το πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα ειδίκευσης στη μουσική και εικαστικές τέχνες δίνοντας ευκαιρίες σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για εμβάθυνση και εξειδίκευση σε τομείς των Τεχνών. Οι διαδικασίες εμπλοκής μας (διδακτικού προσωπικού και φοιτητών) σε πολλαπλές καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συνεργασίες βοήθησαν στη συλλογή και επεξεργασία υλικού χρήσιμο στις εκπαιδευτικές πρακτικές.

Πιο συγκεκριμένα στις σελίδες μας μπορείτε να:

  • ενημερώνεστε για ζητήματα που αφορούν καλλιτεχνικές πρακτικές, δράσεις και συνεργασίες μας με σχολεία, πολιτισμικούς χώρους και γενικότερα την κοινότητα
  • βρείτε εκπαιδευτικό υλικό με ιδέες, δραστηριότητες, ενότητες, παρουσιάσεις και πηγές χρήσιμές για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων (στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων)
  • πληροφορείστε για ζητήματα, προσεγγίσεις, έρευνες και προγράμματα που αφορούν την Μουσική και Εικαστική Αγωγή
  • αξιοποιήσετε για αλληλεπίδραση, σχολιασμό και κριτική τα εργαλεία της νέας γενιάς του παγκόσμιου ιστού (π.χ. Blogs) με στόχο τη συνεργασία μεταξύ όλων αυτών που εμπλέκονται στη διδασκαλία των τεχνών στην εκπαίδευση.

Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε τον ιστότοπο μας και ελπίζουμε ότι σύντομα θα επικοινωνήσετε μαζί μας.

Άντρη Σάββα και Νόπη Τηλεμάχου