Εκτύπωση

Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τη μάθηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών/τριων, εκπαιδευτικών, γονέων, καλλιτεχνών και όσων ενδιαφέρονται για την εικαστική και μουσική αγωγή. Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής έχει ενισχύσει το πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα ειδίκευσης στη μουσική και εικαστικές τέχνες δίνοντας ευκαιρίες σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για εμβάθυνση και εξειδίκευση σε τομείς των Τεχνών. Οι διαδικασίες εμπλοκής μας (διδακτικού προσωπικού και φοιτητών) σε πολλαπλές καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συνεργασίες βοήθησαν στη συλλογή και επεξεργασία υλικού χρήσιμο στις εκπαιδευτικές πρακτικές.

Πιο συγκεκριμένα στις σελίδες μας μπορείτε να:

Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε τον ιστότοπο μας και ελπίζουμε ότι σύντομα θα επικοινωνήσετε μαζί μας.

Άντρη Σάββα και Νόπη Τηλεμάχου