Διευθυντής Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας

Αθανάσιος Βιώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ακαδημαϊκό Συμβούλιο

Μαρία Ιακώβου, Καθηγήτρια

Βασιλική Κασσιανίδου, Καθηγήτρια

Απόστολος Σαρρής, Καθηγητής

Γιώργος Παπασάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ουρανία Κουκά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μαρία Παρανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στέλλα Δεμέστιχα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αθανάσιος Βιώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μιχάλης Ολύμπιος, Αναπληρωτής Καθηγητής