ΙΑΚΩΒΟΥ, Μ.

The Palaepaphos Urban Landscape Project, PULP, Vol. I,
To be published in Studies in Mediterranean Archaeology
Έκδοση πρώτου τόμου σε συνεργασία με Άρτεμη Γεωργίου.

ΚΟΥΚΑ, Ο.

The Chalcolithic and the Early Bronze Age settlement at Miletus (Milet I-II)
Τo be published in the Serie MILET of the Deutsches Archäologisches Institut

The Settlement of the Early Bronze Age I – early Early Bronze Age II Period at Liman Tepe (Klazomenae). Stratigraphy and Architecture

The Chalcolithic Period at Kastraki on the Island of Agathonisi, Southseast Aegean

Heraion (Sacred Road). The settlement of the Chalcolithic Period
Τo be published in the Serie SAMOS of the Deutsches Archäologisches Institut

Heraion (Sacred Road). The Early Bronze Age. Stratigraphy and Architecture
Τo be published in the Serie SAMOS of the Deutsches Archäologisches Institut

Heraion (Sacred Road). The settlement of the Middle Bronze Age
Τo be published in the Serie SAMOS of the Deutsches Archäologisches Institut

ΟΛΥΜΠΙΟΣ, Μ.

Αρχαιολογικές ανασκαφές στη θέση του γυναικείου κιστερκιανού αββαείου του Αγ. Θεοδώρου (Λευκωσία)

ΠΑΡΑΝΗ, Μ.

Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησιού της Αγίας Τριάδας στη Μονή Αγίου Ιωάννη Χρυστοστόμου στον Κουτσοβέντη (Κύπρος)

Οι μικρογραφίες του χειρογράφου Vat. gr. 1851

Τα μετάλλινα αντικείμενα από τα βυζαντινά και μεσαιωνικά στρώματα των ανασκαφών της αρχαιολογικής αποστολής του Πανεπιστημίου Princeton στην Πόλη Χρυσοχούς

Κουρτίνες και βήλα στη μεσοβυζαντινή και υστεροβυζαντινή τέχνη και στο μεσοβυζαντινό και υστεροβυζαντινό τελετουργικό

ΒΙΩΝΗΣ, Α.

Τα κεραμικά ευρήματα του Βοιωτικού Προγράμματος (1980-2010):
Τελική δημοσίευση των κεραμικών ευρημάτων (8ος-19ος αι. μ.Χ.) από τη συστηματική έρευνα επιφανείας του Βοιωτικού Προγράμματος στις αρχαίες πόλεις: Θεσπιές (Boeotia, τόμος ΙΙ - δημοσιεύθηκε το 2017), Υηττός (Boeotia, τόμος III), Άσκρη – Κοιλάδα των Μουσών (Boeotia, τόμος IV), Αλίαρτος (Boeotia, τόμος V), Τανάγρα (Boeotia, τόμος VI) και Κορώνεια (Boeotia, τόμος VII). Cambridge University McDonald Institute Monographs

Τα εγκαταλελειμμένα Μεσαιωνικά-Νεότερα χωριά της Βοιωτίας:
Έκδοση τόμου (σε συνεργασία με τον J. Bintliff) για τα εγκαταλελειμμένα χωριά της Βοιωτίας (κεραμική, κτηριακά κατάλοιπα και αρχειακές πηγές). Cambridge University McDonald Institute Monographs (Boeotia, τόμος VIII)