ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

15. TRIQUETRA - Toolbox for assessing and mitigating Climate Change risks and natural hazards threatening cultural heritage
2023-2025
Με την χρηματοδότηση από το EU ΗΟRIZON 2020 (HORIZON Research and Innovation Actions).
Απόστολος Σαρρής (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Μαρία Ιακώβου

14. Commercial Patterns Across the Sea: The interdisciplinary study of Maritime Transport Containers from Cyprus and the elucidation of Mediterranean connectivity during the Late Bronze Age-Early Iron Age (ComPAS)
2021-2026
Α. Γεωργίου (Συντονίστρια Προγράμματος)

13. Training the next generation of archeological scientists: Interdisciplinary studies of pre-modern Plasters and Ceramics from the eastern Mediterranean (PlaCe)
2021-2025
Με τη χρηματοδότηση από το Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network under the call H2020-MSCA-IΤΝ-2020
Β. Κασσιανίδου (Επιστημονική Υπεύθυνη), Αθανάσιος Βιώνης, Ιωάννης Ιωάννου, Θεόδωρος Βασιλείου, Μυρτώ Καλοφώνου, Th. Rehren (Συντονιστής, Ινστιτούτο Κύπρου)

12. Metal Places: Culture Crossroads in Eastern Mediterranean
2021-2023
Με τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»
Β. Κασσιανίδου (Επιστημονική Υπεύθυνη), Απόστολος Σαρρής, Ανδρέας Χαραλάμπους, Σαββίνα Χατζηπαντελή
Ελένη Φιλιππάκη (Συντονιστής, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)

11. COST Action SAGA - THE SOIL SCIENCE & ARCHAEOLOGICAL GEOPHYSICS ALLIANCE: Going beyond prospection
2019-2023
Α. Σαρρής (Αντιπρόεδρος και μέλος της ερευνητικής ομάδας)

10. The Use of Glazing Traditions to Examine the Dynamics of Interaction Between Cultures in Contact: A Case Study of Cypriot Glazed Wares from the 11th to the 17th Centuries AD (GLAZE)
2017 – 2019
FΜε τη χρηματοδότηση του Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship under the call H2020-MSCA-IF-2016
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), C. Ting (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)

9. Eastern Mediterranean Science and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage (MedSTACH)
2017 – 2018
H2020-WIDESPREAD-04-2017-TeamingPhase1. Project Number: 763635
Β. Κασσιανίδου (Επιστημονική Υπεύθυνη, ΠΚ), Φ. Κυριακίδης (Συντονιστής, ΤΕΠΑΚ)

8. Social Networking and Raw Material Selectivity in Early Prehistoric Mediterranean Seascapes (PRENET)
2015 – 2017
Με τη χρηματοδότηση του Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship under the call H2020-MSCA-IF-2014
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Θ. Μούτσιου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)

7. Archaeological Investigations of the Extra-Urban and Urban Landscape in Eastern Mediterranean Centres: A Case-Study at Palaepaphos, Cyprus (ARIEL)
2013 – 2017
Με χρηματοδότηση του Marie Curie Actions under the call FP7/PEOPLE/2007-2013
Μ. Ιακώβου (Συντονίστρια Προγράμματος), Α. Γεωργίου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

6. New Archaeological Research Network for Integrating Approaches to Ancient Material Studies (NARNIA)
2010 – 2014
Με χρηματοδότηση του Marie Curie Initial Training Network Programs under the call FP7-PEOPLE-2010
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος)

5. WITNESS THE PAST: Educational Programs for Public and Cultural Heritage Professionals on Illicit Trafficking of Antiquities
2010 – 2012
160674-CU-1-2009-1-GR-CULTURE-VOL13
Το πρόγραμμα συντόνιζε το ΤΕΙ Αθηνών και συμμετέχει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Δ. Μιχαηλίδης, Β. Κασσιανίδου, Γ. Παπασάββας (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, ΠΚ)

4. Science and Technology for Archaeology and Cultural Heritage in the Eastern Mediterranean (STACHEM)
2008 – 2010
FP7-INFRASTRUCTURES 2008-1
Β. Κασσιανίδου και Δ. Μιχαηλίδης (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, ΠΚ), Μ. Δικωμίτου-Ηλιάδου (Ειδική Επιστήμων Έρευνας, ΠΚ), Franco Nicolucci (Συντονιστής Προγράμματος, Ινστιτούτο Κύπρου)

3. INTERREG III B ARCHIMED – Byzantine Heritage Network: Rehabilitation, Ηighlighting and Μanagement in the Eastern Mediterranean Basin
2006 – 2007
Μ. Παρανή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ως εταίρος), σε συνεργασία με το Dipartimento Attività Produttive, Regione Basilicata (Ιταλία), το Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto per i beni archeologici e monumentali (Ιταλία), την Provincia di Lecce (Ιταλία), τη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου και το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών

2. COST - ACTION A27: Understanding Pre-Industrial Structures in Rural and Mining Landscapes
2004 – 2008
Β. Κασσιανίδου, Ευ. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου (εκπρόσωποι της ΕΜΑ στο Πρόγραμμα)

1. COST ACTION G2: Ancient Rural and Industrial Landscapes
1998 – 2001
Β. Κασσιανίδου, Δ. Μιχαηλίδης (εκπρόσωποι της ΕΜΑ στο Πρόγραμμα)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

13. Modelling Demography and Adaptation in the Initial Peopling of the Eastern Mediterranean Islandscape - MIGRATE (EXCELLENCE/0421/0050)
2022-2024
Θ. Μούτσιου (Συντονίστρια/Κύρια Ερευνήτρια)

12. Borderlands as Areas of Mobility and Connectivity during the Third Millennium BC: Examining Regional Ceramic Technologies between the East Aegean Islands, Western Anatolia and Cyprus - BORDER (RESTART 2016-2020, 2nd Opportunity)
2020 – 2022
Ο. Κουκά (Συντονίστρια Προγράμματος), Σ. Μενελάου (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

2019 – 2022
Β. Κασσιανίδου (Επιστημονική Υπεύθυνη, ΠΚ), Θεοδώρα Μούτσιου, Christian Reepmeyer, Φ. Κυριακίδης (Συντονιστής, ΤΕΠΑΚ)

10. PLACe: Προϊστορικά Τοπία της Κύπρου. Βραβείο Νέου Ερευνητή (CULTURE/AWARD-YR/0418/0005)
2018 - 2022
Θ. Μούτσιου (Συντονίστρια/Κύρια Ερευνήτρια)

9. Revisiting Museum Collections - MuseCo (RESTART 2016-2020, EXCELLENCE HUBS, EXCELLENCE/1216/0093)
2018 – 2022
Γ. Παπασάββας (Συντονιστής Προγράμματος), Α. Γεωργιάδου (Κύρια Ερευνήτρια)

8. The Spatiality and Materiality of Pilgrimage in Byzantine and Medieval Cyprus and Religious Networks in the Eastern Mediterranean - SpaMaP (RESTART 2016-2020, POST-DOC/0916/0251)
2018 – 2022
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Ο. Περδίκη (Κύρια Ερευνήτρια)

7. Unlocking the Sacred Landscapes of Cyprus - UnSaLa CY (RESTART 2016-2020, EXCELLENCE HUBS, EXCELLENCE/1216/0362)
2018 – 2021
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Γ. Παπαντωνίου (Διακεκριμένος Ερευνητής)

6. Υδάτινες Διαδρομές στον Αποικισμό των Νησιών από τον Άνθρωπο: Γεωχωρικά Μοντέλα για τη Μελέτη της Πλειστοκαινικής Κύπρου - PLEICY (RESTART 2016-2020, ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0916/0185)
2018 – 2020
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Θ. Μούτσιου (Κύρια Ερευνήτρια)

5. Πλέοντας στην Κύπρο ανά τους Αιώνες
2012 – 2015
Σ. Δεμέστιχα (Συντονίστρια Προγράμματος), Ε. Καρυδά (Κύρια Ερευνήτρια)

4. MOBILE ARCHAEOLOGICAL LAB - STAR LAB (ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΣΤΡΑΤΗΙΙ/0308/30)
2010 – 2014
Το πρόγραμμα συντονίζει το STARC του Ινστιτούτου Κύπρου και συμμετέχει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Β. Κασσιανίδου και Γ. Παπασάββας (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, ΠΚ), Α. Χαραλάμπους (Ειδικός Επιστήμων Έρευνας, ΠΚ), Sorin Hermon (Συντονιστής, Ινστιτούτο Κύπρου)

3. Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής
2010 – 2011
Δ. Μιχαηλίδης, Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Α. Βιώνης (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, ΠΚ), Γ. Χρυσάνθου (Συντονιστής Προγράμματος, ΠΚ)

2. Ανασύνθεση της Δασώδους Βλάστησης και Εκμετάλλευσης της από τις Αρχαίες Κοινωνίες, με βάση τις Ανθρακολογικές Αναλύσεις και Ερμηνείες (ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ/0308/35)
2008 – 2011
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Μ. Σωκράτους (Νέα Ερευνήτρια), P. Di Pasquale (Εξ. Συνεργάτης)

1. Παραγωγή, Διακίνηση Κεραμικής και Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις: Αναλυτική Μελέτη Κυπριακής Κεραμικής από την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία (Κοινω/0506/09)
2006 – 2009
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Μ. Δικωμίτου-Ηλιάδου (Νέα Ερευνήτρια)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ»

11. Ένα μοναδικό μνημείο στο μεταίχμιο πολιτειακού μετασχηματισμού Ψηφιακή τεκμηρίωση και αποτύπωση του τύμβου της Λαόνας στην Παλαίπαφο (INSIGHT)
2022 - 2024
Μαρία Ιακώβου (Συντονίστρια) Απόστολος Σαρρής, Άθως Αγαπίου, Daniela Oreni, Branka Cuca,Γιώργος Παπαντωνίου, Πάνος Χριστοδούλου.

10. Διεπιστημονική μελέτη του πιο σημαντικού μεταλλείου χαλκού της Ύστερης Χαλκοκρατίας της Κύπρου (Απλίκι)
2022 - 2024
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Γιώργος Παπασάββας, Ανδρέας Χαραλάμπους, Δημήτρης Ιωαννίδης, Άθως Αγαπίου, Sturt Manning, Patrick Degryse Εύη Μαργαρίτη

9. ProTeAS: The PROduction and TEchnology of Late Roman I Amphorae in Cyprus. An interdisciplinary Study of kiln site material andtheir digital documentation
2022 – 2024
Σ. Δεμέστιχα (Συντονίστρια Προγράμματος), Μαρία Δικωμίτου- Ηλιάδου, Ευαγγελία Κυριατζή, Thilo Rehren, Noemi Müller

8. Skouriotissa: Interdisciplinary Study of the Archaeology and Environment of Cyprus’ Last Operating Copper Mine
2017 – 2019
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Γιώργος Παπασάββας, Άθως Αγαπίου, Μαρία Σωκράτους

7. From the Metalliferous Sources to the Citadel Complex of Ancient Paphos: Archaeo-environmental Analysis of the Mining and the Built Environment (MEANING)
2017 – 2019
Μ. Ιακώβου (Συντονίστρια Προγράμματος)

6. Articulating Greek Visual Identity in the ‘Long’ Middle Ages: An Ecclesiastical, Social and Architectural History of the Bedestan in Nicosia
2017 – 2019
Μ. Ολύμπιος (Συντονιστής Προγράμματος)

5. Ο ναός της Μεταμορφώσεως στη Σωτήρα Αμμοχώστου: Ιστορία – Αρχιτεκτονική – Τοιχογραφίες
2014 – 2016
Μ. Παρανή (Συντονίστρια Προγράμματος)

4. ΚΑΡΑΒΟΙ: Τα Ναυτικά Ακιδογραφήματα των Μεσαιωνικών Μνημείων της Κύπρου: Χαρτογράφηση, Αποτύπωση και Ψηφιοποίηση
2014 – 2016
Σ. Δεμέστιχα (Συντονίστρια Προγράμματος)

3. Stirring Pots on Fire: Διαχρονική και Διεπιστημονική Μελέτη της Κυπριακής Κεραμικής Χύτρας (CCP)
2011 – 2013
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Μ. Δικωμίτου-Ηλιάδου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)

2. Moulding Expressions of Culture: The Terracotta Figurines from the House of Orpheus, Nea Paphos (MEC-HOT)
2011 – 2012
Δ. Μιχαηλίδης (Συντονιστής Προγράμματος), Γ. Παπαντωνίου (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

1. Ο Προϊστορικός Οικισμός στο Ηραίον Σάμου (Ιερά Οδός)
2009 – 2011
Ο. Κουκά (Συντονίστρια Προγράμματος)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΚ)

5. Χρήση καινοτόμων τεχνικών για τη μελέτη και ταυτοποίηση αρχαίων κραμάτων χαλκού: Η περίπτωση της Λαπήθου στη Μέση Εποχή του Χαλκού
2021-2023
Γ. Παπασάββας (Συντονιστής Προγράμματος), Α. Χαραλάμπους (Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας), Β. Κασσιανίδου (Συνεργάτιδα), J. Webb (Εξωτερική. Συνεργάτιδα), Χ. Χατζηγεωργίου (Εξωτερικός Συνεργάτης – Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης)

4. Ψηφιακό corpus των γραπτών ελληνικών επιγραφών της μεσαιωνικής Κύπρου (10ος - 13ος αι. μ.Χ.)
2021 – 2023
Μ. Παρανή (συντονίστρια)

3. Rural Life in Cyprus: Digitising and Reconstructing Material Culture Through Monastic Property Lists (18th-19th Centuries) - RURAL CY
2019 – 2021
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου (Συνεργάτιδα), Χ. Παρασκευά (Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας)

2. Έγκωμη: Μια Θέση στην Πρωτοπορία της Τεχνολογικής Καινοτομίας στη Μεταλλουργία και της Καλλιτεχνικής Υπεροχής στη Μεταλλοτεχνία
2017 – 2019
Γ. Παπασάββας (Συντονιστής Προγράμματος), Β. Κασσιανίδου, Β. Λυσάνδρου, Α. Αγαπίου, Α. Χαραλάμπους και Δ. Ιωαννίδης

1. A Long-Term Response to the Need to Make Modern Development and the Preservation of the Archaeo-Cultural Record Mutually Compatible Operations: Pilot Application at Kouklia Palaipaphos
2007 – 2010
Μ. Ιακώβου (Συντονίστρια Προγράμματος)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΟΝΗΣΙΛΟΣ» (ΠΚ)

7. Negotiating Modernity: Rural Dress and Sociocultural Change in Cyprus during the British Period (1878-1960) (NEMO)
2020 – 2022
Μ. Παρανή (Συντονίστρια Προγράμματος), Π. Χατζηττοφή (κύρια Ερευνήτρια)

6. A Humble Adobe: Building Cypriote Society in a Globalizing World of 3000 BC
2020 – 2022
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), V. Klinkenberg (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

5. Excavations at Tamassos 1970–1980. The Inner-City Sanctuaries and a Metallurgical Workshop
2020 – 2022
Γ. Παπασάββας (Συντονιστής Προγράμματος), F. Schimpf (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

4. Reconstructing the Palaeoenvironment of the Xeros River Valley in Cyprus: A Geoarchaeological Approach (GeoArchX)
2020 – 2022
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Π. Μυλωνά (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)

3. Simplifying Complexity (SIMPLEX)
2016 – 2018 (formerly "Post-doctoral Researchers" Programmes)
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Χ. Παρασκευά (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

2. Cooking Pot Traditions in Ancient Nicosia (Cook-Nic)
2015 – 2017 (formerly "Post-doctoral Researchers" Programmes)
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Μ. Δικωμίτου-Ηλιάδου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)

1. Διεπιστημονική μελέτη των αργυρών νομοσμάτων των Κυπριακών Βασιλείων  της Εποχής του Σιδήρου (6ος-4ος αιώνας π.Χ.)
(2015-2017) (Πρόγραμμα Στήριξης Μεταδιδακτορικών Ερευνητών εις μνήμην Νάσως Παπαέλληνα)
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Α. Χαραλάμπους (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

15. Prehistoric Pathways to Sustainable Growth: Comparative Trajectories of Settlement Nucleation during the Neolithic and Bronze Age on the Great Hungarian Plain.
2022-2026
Με την χρηματοδότηση από το USA National Science Foundation
Απόστολος Σαρρής (μέλος της επιστημονική ομάδας)

14. PROSPECT – an international academic network for research, education and outreach in archaeological prospection
2021-2026
Ghent University International Thematic Network (ITN), Collaboration between the Digital Humanities Geoinformatics Laboratory and the Ghent University (Philippe de Smedt).
Αποστολος Σαρρής (Διεθνής Εταίρος -Μέλος της ερευνητικής ομάδας)

13. A National Facility for the 3D Imaging of the Near Surface - LIEF
2021-2022
Collaboration between the Digital Humanities Geoinformatics Laboratory with Flinders University (Ian Moffat).
Αποστολος Σαρρής (Μέλος της ερευνητικής ομάδας)

12. Peraia of Samothrace Project
2019-2022
Collaboration between the Digital Humanities Geoinformatics Laboratory, Democritus University of Thrace in collaboration with the Ephorate of Antiquities of Rhodope, the Ephorate of Antiquities of Evros and the Foundation for Research and Technology (FORTH) - funded by the Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI).
Αποστολος Σαρρής (Μέλος της ερευνητικής ομάδας)

11. Mapping the Early Farmers in Thrace
2019-2022
Collaboration between the Digital Humanities Geoinformatics Laboratory, Democritus University of Thrace, the Ephorate of Antiquities of Rhodope, the Ephorate of Antiquities of Xanthe, the Foundation for Research and Technology (FORTH), the Department of Physical and Environmental Geography at Aristotle University, and the Laboratory of Archaeometry in the Institute of Nanoscience and Nanotechnology at NCSR Demokritos - funded by the Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI).
ποστολος Σαρρής (Μέλος της ερευνητικής ομάδας)

10. Princeton University Excavations at Polis Chryssochous
2019 – today
Συνεργασία ArtLandS Lab με το Παν/μιο Princeton - μελέτη και δημοσίευση Βυζαντινής-Μεσαιωνικής κεραμικής
Α. Βιώνης (Μελέτη Κεραμικής, ArtLandS Lab, Παν/μιο Κύπρου), W. Caraher - S. Moore - A. Papalexandrou - J. Smith (Ομάδα Ανασκαφής και Μελέτης)

9. Unlocking Sacred Landscapes: Research Network (UnSaLa)
2015 – today
Με χρηματοδότηση του Irish Research Council, Trinity Long Room Hub, Ιδρύματος "Α. Γ. Λεβέντης", Society for the Promotion of Hellenic Studies
Γ. Παπαντωνίου (Συντονιστής Δικτύου, Παν/μιο Βόννης), Α. Βιώνης (Παν/μιο Κύπρου), Ch. Morris (Trinity College Dublin), Α. Σαρρής (ΙΜΣ)

8. Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Πύργου Χειμάρρου
2015 – today
Με χρηματοδότηση του Παν/μίου Κύπρου και του Δήμου Νάξου
2015 – σήμερα

Α. Βιώνης & Ο. Φιλανιώτου (Συντονιστές Προγράμματος), Γ. Παπαντωνίου, Α. Καλδέλη, Χ. Λοΐζου (ερευνητικοί συνεργάτες)

7. Έρευνα Επιφανείας Αχαΐας: Πρόγραμμα Ιστορικής Τοπογραφίας Δ. Αχαΐας
Με χρηματοδότηση του Παν/μίου Κύπρου, Δήμου Κάτω Αχαΐας και Ινστιτούτου Τοπικής Ιστορίας
2013 – σήμερα

Α. Βιώνης (Ερευνητής Προγράμματος) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας

6. ΤΥΠΙΚΑ: Τέχνεργα και Πρώτες Ύλες σε Βυζαντινά Αρχειακά Έγγραφα
2012 – σήμερα
Μ. Παρανή (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Freiburg)

5. Ψηφιακή Βοιωτία: Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Βοιωτίας
2011 – 2012
Με χρηματοδότηση του Εργαστηρίου ArtLandS και των Παν/μίων Κύπρου και Leiden
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος)

4. Αρχιτεκτονική και Διάκοσμος του Κολλεγιακού Ναού της Παναγίας στη Saint-Omer (Pas-de-Calais, Γαλλία)
2010 – σήμερα
Μ. Ολύμπιος (Ερευνητής Προγράμματος)

3. Kastri Group Pottery: The Transmission of Style and Technology in the Early Bronze Aegean II
2003 – σήμερα
Ο. Κουκά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ως συντονίστρια), σε συνεργασία με τον Ομότ. Καθ. Χρ. Γ. Ντούμα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»–Εργαστήριο Αρχαιομετρίας (Δρ. Β. Κυλίκογλου), Ankara University–Department of Prehistory and Near Eastern Archaeology (Prof. H. Erkanal, Dr. V. Şahoglu), Sheffield University - Department of Archaeology and Prehistory (Dr. P. Day) και University of Western Ontario – Department of Archaeology and Prehistory (Dr. D. E. Wilson)

2. Deneia: A Study of Regionalism, Population and Society in Bronze Age Cyprus
2003 – 2007
Με χρηματοδότηση του Australian Research Council
D. Frankel, J. Webb, Μ. Ιακώβου (Διευθυντές Προγράμματος)

1. Ανασκαφές στο LimanTepe Σμύρνης
2000 – σήμερα
O. Kouka (μέλος του Ερευνητικού Προγράμματος Izmir Region Excavations and Research Project του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, υπό τη διεύθυνση του Καθ. H. Erkanal)
Ανασκαφή και δημοσίευση υλικού από τον οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στο Liman Tepe