ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
Χαραλάμπους Ανδρέας
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Πρόγραμα Μετάλλων
(INTERREG V-A "Ελλάδα - Κύπρος" 2014-2020)
[email protected]22893226
Δημητρίου Άννα
Μεταδιδακτρορική Ερευνήτρια
SHARE
Ερευνητικό Πρόγραμμα (Honor Frοst Foundation)
[email protected] 22893229
Δικωμίτου-Ηλιάδου Μαρία
Μεταδιδακτρορική Ερευνήτρια
ComPAS Ερευνητικό Πρόγραμμα (ERC Starting Grant)
[email protected]22893218
Donnelly Cassandra
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
ComPAS Research Project (ERC Starting Grant)
[email protected] 22893218
Γεωργιάδου Αννα
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
ComPAS Research Project (ERC Starting Grant)
[email protected]22893218
Γεωργίου Άρτεμις
Επίκουρη Καθηγήτρια Ερευνήτρια
ComPAS Research Project: Commercial Patterns Across the Sea
(ERC Starting Grant 2020, GAP 947749)
[email protected]22893219
Χατζηπαντελή Σαββίνα
Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Πρόγραμμα Μετάλλων Research Project (INTERREG V-A "Greece-Cyprus" 2014-2020)
[email protected]  
Χατζηττοφή Πετρούλα
Ερευνήτρια
NEMO Research Project (ONISILOS Programmes, UCY)
[email protected] 
Καλοφώνου Μυρτώ
Ειδική Επιστήμονας Έρευνας
PlaCe
Research Project (H2020 MSCA-ITN)
[email protected] 22893221
Κατσούρη Ειρήνη
Ειδική Επιστήμονας Έρευνας
Mare Cyprium
Research Project (Honor Frost Foundation)
[email protected]22893229
Klinkenberg Victor
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
TRIQUETRA Research Project
[email protected]22893226
Manzetti Cristina
Post-Doctoral Researcher
The Crave for Antiquities Research Project (YUFE)
[email protected] 22893572
Μούτσιου Θεοδώρα
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
MIGRATE Research Program (RPF EXCELLENCE/0421/0050)
[email protected]22893573
Polydorou Miltiadis
Post-Doctoral Researcher
TRIQUETRA Research Project
[email protected] 22893226
Secci Massimiliano
Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Mare Cyprium
 Research Project (Honor Frost Foundation)
[email protected]22893229
Βασιλείου Θεόδωρος
Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
PlaCe Research Project (H2020 MSCA-ITN)
[email protected] 22893569
Zanni Sara
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Sylvia Ioannou Digitall Humantities Fellow
[email protected]
22893572
   
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  
Bintliff John L.[email protected]  
Webb Jennifer
[email protected]  
   
ΑΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  
Μενελάου Σέργιος[email protected]
[email protected]
 
Ιωαννίδης Δημήτριος  
ΑΜΙΣΘΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ  
Croft Paul[email protected]