Σκοπός Μαθήματος:
 

 

Καλλιέργεια γνώσεων και ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων στο άθλημα της Αντιπτέρισης. Προώθηση της ιδέας για Διά Βίου Άσκηση μέσω θετικών εμπειριών καθώς και βελτίωση της φυσικής κατάστασης και ευεξίας των φοιτητών.
Στόχοι – Μαθησιακά Αποτελέσματα:
  • Να κατανοήσουν οι φοιτητές τους βασικούς κανόνες και τον τρόπο παιχνιδιού της αντιπτέρισης.
  • Εκμάθηση τεχνικής διάφορων κινητικών δεξιοτήτων στην αντιπτέριση καθώς και τρόπους μετακίνησης στο χώρο.
  • Απόκτηση ικανοποιητικού επιπέδου γνώσεων και εμπειρίας του αθλήματος ώστε να μπορούν οι φοιτητές να παίζουν μόνοι τους,
  • Μεταγενέστερα, όταν ολοκληρωθεί το μάθημα να χρησιμοποιούν οι φοιτητές τις γνώσεις και τις εμπειρίες του αθλήματος για να μπορούν να ψυχαγωγηθούν παίζοντας ή παρακολουθώντας έναν αγώνα.

Διάγραμμα Μαθήματος

IMG 0102 IMG 0101