Σκοπός Μαθήματος
Να διευρύνει την κατανόηση του κάθε φοιτητή, τη γνώση και την εκτίμησή του για το παιχνίδι της καλαθόσφαιρας. Να μάθει βασικές θεμελιώδεις δεξιότητες και βασικές ασκήσεις, τις οποίες κάθε παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει για την περαιτέρω ανάπτυξή του.
Στόχοι – Μαθησιακά Αποτελέσματα
  • Τομείς που καλύπτονται κατά την εκμάθηση περιλαμβάνουν την πάσα, το χειρισμό της μπάλας, ατομική επίθεση, ατομική άμυνα, ριμπάουντ, σκριν, ομαδική επίθεση, ομαδική άμυνα και αιφνιδιασμό.
  • Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μπορούν να ανταγωνιστούν στο γήπεδο.
  • Υπογραμμίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ομαδική εργασία.
  • Συμβάλλει στην εκμάθηση δεξιοτήτων και στην ιδέα για διά βίου άσκηση
jump shoot tripla