Σκοπός Μαθήματος
 
Είναι η μάθηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων μέσα από το άθλημα του τζούντο και η απόκτηση θετικών εμπειριών που θα οδηγήσουν στην ιδέα για δια βίου άσκηση.
 
Στόχοι - Μαθησιακά Αποτελέσματα
 
Ενδυνάμωση σώματος και πνεύματος μέσω της διδασκαλίας του τζούντο
 
 
DSC00106 DSC002015