Χρεώσεις Αθλητικού Κέντρου Πανεπιστημίου Κύπρου - Για Κατόχους Αθλητικής Κάρτας
 
Δικαίωμα αγοράς αθλητικής κάρτας έχουν οι πιο κάτω:
    Α: Φοιτητές
    Β: Προσωπικό με κλίμακες εργοδότησης Α1 – Α7 και ωρομίσθιο προσωπικό
    Γ: Προσωπικό με κλίμακες εργοδότησης Α8 - Α16
    Δ* Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Κύπρου
    Ε ** Ειδική Κατηγορία (Ειδικοί επιστήμονες, Επισκέπτες ακαδημαϊκοί)
 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  
 
 Α/Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΚΟΣΤΟΣ σε ΕΥΡΩ
  1.      A  ατομική  Δωρεάν
   
  2.      B   ατομική  100.00  
 ομαδική 200.00
  3.       Γ  ατομική  200.00
 ομαδική  300.00
  4.       Δ  ατομική

  200.00

    125.00 εξάμηνο 

 ομαδική Δεν ισχύει
  5.       Ε  ατομική
  200.00
125 εξάμηνο
 ομαδική
300.00
150 εξάμηνο
 
 
Σημείωση:
* Για την κατηγορία Δ θα παραχωρείται ειδική χρέωση χρήσης (€100 ΕΥΡΩ/χρόνο και €75/εξάμηνο) για περίοδο 2 χρόνων από το έτος αποφοίτησης τους.
** Η κατηγορία Ε αφορά τους ειδικούς επιστήμονες και επισκέπτες ακαδημαϊκούς.
*** Ομαδική συνδρομή νοείται η οικογένεια του δικαιούχου (εξαρτώμενα).
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
 
Εσωτερικές Εγκαταστάσεις
 
 
 
ΑΑ
 
Αθλητική Εγκατάσταση  Δικαίωμα Χρήσης 
 
1
 
Γυμναστήριο με Βάρη  Απεριόριστο
Προσφερόμενα Αθλητικά Προγράμματα: Αεροβική Γυμναστική, πολεμικές τέχνες, τοιχοσφαίριση, κ.α  Απεριόριστο
 
 
Τοιχοσφαίριση / Squash (ατομικό επίπεδο)  2 φορές την εβδομάδα
 
 
Ομαδικά Αθλήματα  Δεν ισχύει
 
5
 
Πολεμικών Τεχνών (ατομικό επίπεδο) Δεν ισχύει
 
 
Εξωτερικές Εγκαταστάσεις
 
 
ΑΑ
 
Αθλητική Εγκατάσταση  Δικαίωμα Χρήσης 
 
1
 
Καλαθόσφαιρας  2 φορές την εβδομάδα
Πετόσφαιρας  2 φορές την εβδομάδα
 
 
Χειροσφαίρισης  2 φορές την εβδομάδα
 
 
Αντισφαίρισης  2 φορές την εβδομάδα
 
5
 
Παράκτιας Πετόσφαιρας (Beach Volley)  2 φορές την εβδομάδα
6
Ποδόσφαιρο 5Χ5 (Futsal)

Φοιτητές: 2 φορές την εβδομάδα δωρεάν

Προσωπικό / Απόφοιτοι: 40 ευρώ ανά ώρα

7 Ποδόσφαιρο

Φοιτητές: 2 φορές την εβδομάδα δωρεάν

Προσωπικό / Απόφοιτοι: 85 ευρώ ανά ώρα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Εσωτερικές Εγκαταστάσεις
 
 
 
 
 
 
ΑΑ
Αθλητική
Εγκατάσταση
Προτεινόμενα Δικαιώματα Χρήσης σε Ευρώ
Φοιτητές
 
Προσωπικό /
Απόφοιτοι
ανά προπονητική
μονάδα
ανά
μήνα
ανά προπονητική
μονάδα
ανά
μήνα
1 Γυμναστήριο με Βάρη - - 4 30
2
Πρόγραμμα
Αεροβικής
Γυμναστικής
- - 4 30
3
Τοιχοσφαίριση
(Squash)
- - 8 Δεν ισχύει
4 Πολεμικών Τεχνών - - 5 30
5
Γυμναστήριο με
Βάρη και Πρόγραμμα
Αεροβικής Γυμναστικής
- - 5 40
 
  • Για το άθλημα του Σκουός επιτρέπεται η χρήση των εγκαταστάσεων εάν το 50% των ασκουμένων είναι φοιτητές ή κάτοχοι αθλητικής κάρτας, νουμένου ότι θα καταβάλλεται το 50% του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου για το κοινό.
 
Εξωτερικές Εγκαταστάσεις  
 
 
 
 
 
ΑΑ Γήπεδο Αριθμός Γηπέδων Προτεινόμενα Δικαιώματα Χρήσης σε Ευρώ
Φοιτητές
Προσωπικό /
Απόφοιτοι
Κοινό
ανά ώρα ανά ώρα ανά ώρα ανά ημέρα
1 Ποδοσφαίρου 1 - 85 100 600
2 Ποδοσφαίρου 5Χ5 (Futsal) 1 - 40 50 300
3 Χειροσφαίρισης 1 - 10 15 100
4 Πετόσφαιρας 1 - 10 15 100
5 Καλαθόσφαιρας 1 - 10 15 100
6 Αντισφαίρισης 3 - 8 10 100
7 Παράκτιας Πετόσφαιρας (Beach Volley) 3 - 10 15 100
8 Παράκτιας Χειροσφαίρισης (Beach Handball) 1 - 10 15 100
9 Παράκτιου Ποδοσφαίρου (Beach Soccer) 1 - 10 15 100
 
 
 
  • Σε σωματεία, ακαδημίες αθλημάτων, οργανωμένα σύνολα κ.λ.π. που δεσμεύονται με ενοικιαστήριο συμβόλαιο χρονικής διάρκειας τριών μηνών και άνω, παραχωρούνται οι πιο κάτω εκπτώσεις:

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ              ΕΚΠΤΩΣΗ
από 3 μήνες                 10%
από 3 - 6 μήνες            20%
από 6 μήνες και άνω      30%

  • Κατά τις ώρες 07:30 μέχρι 14:00 παραχωρείται έκπτωση 50% σε όλους τους χρήστες.Σε όλες τις αναγνωρισμένες από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, αθλητικές ομοσπονδίες παραχωρείται έκπτωση 30%.
  • Οι πιο πάνω εκπτώσεις είναι ανεξάρτητες και δεν συνδυάζονται.Οποιαδήποτε κράτηση για να θεωρείται ως φοιτητική ή προσωπικού στις εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει το 70% που θα χρησιμοποιούν τα γήπεδα να εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες.
  • Σε αντίθετη περίπτωση θα χρεώνονται οι τιμές που ισχύουν για το κοινό.Για τα αθλήματα του Τένις, Beach Volleyball και Beach Tennis, επιτρέπεται η χρήση των εγκαταστάσεων εάν το 50% των αθλουμένων είναι φοιτητές ή κάτοχοι αθλητικής κάρτας, νοουμένου ότι θα καταβάλλεται το 50% του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου για το κοινό.
 
Αίθουσα Αγώνων - Εκδηλώσεων
Χωρητικότητα 1.500 θεατές
 
Κατηγοριοποίηση Πελατών/Χρηστών - Είδος Χρήσης Γήπεδο Ομαδικών Αθλημάτων
Α. Αθλητικές χρήσεις - προπονήσεις & αγώνες Ενοίκιο χώρου
Φεπάν € 50 + ΦΠΑ (ανά ώρα χρήσης) + Πραγματικά έξοδα (Σημείωση 2)
Πανεπιστημιακά ιδρύματα - κολλέγια για πρωταθλήματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αθλητισμού (Κ.Ο.Π.Α)
Ομοσπονδίες
Σημείωση 1. Η χρέωση του υπό αναφορά χώρου σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνων με εισιτήριο θα γίνεται με βάση το Φύλλο Εκκαθάρισης Αγώνα.
   
Β. Εκδηλώσεις
Ιδιώτες & Ιδιωτικές εταιρίες & Κοινωνικοί εταίροι Εγγύηση Ενοίκιο χώρου Ενοίκιο προετοιμασίας χώρου Εισιτήριο

Επιχειρηματικές εκδηλώσεις / Αθλητικές εκδηλώσεις.

Το κοινό πληρώνει είσοδο (Συναυλίες, Παραστάσεις, κ.α.)

€ 1.500 + ΦΠΑ € 1.500 + ΦΠΑ την ημέρα € 500 + ΦΠΑ την ημέρα € 1 για κάθε πωληθέν εισιτήριο. Ελάχιστο ποσό € 750

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Το κοινό δεν πληρώνει είσοδο

€ 1.500 + ΦΠΑ € 1.500 + ΦΠΑ την ημέρα € 500 + ΦΠΑ την ημέρα  
  + Πραγματικά έξοδα (Σημείωση 2)
         
 
Σημείωση 2. Πραγματικά Έξοδα
α) Εργατικά: Σάββατο απόγευμα, Κυριακή, αργίες και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας (Υπεύθυνος λειτουργός, Συντηρητής, Φύλακας, Καθαρίστριες) Σύμφωνα με τις επίσημες κλίμακες μισθοδοσίας + ΦΠΑ ανά ώρα χρήσης
β) Κλιματισμός

€ 200 την 1η ώρα λειτουργίας

€ 100 ανά ώρα χρήσης + ΦΠΑ

γ) Φωτισμός € 25 ανά ώρα χρήσης + ΦΠΑ
δ) Παροχή ζεστού νερού (σε μη εργάσιμες ώρες του Αθλητικού Κέντρου) € 12 ανά ώρα χρήσης + ΦΠΑ
 
 
 Αίθουσες Κτηρίου Αθλητισμού
 
 

Χρήση από συνεργαζόμενους φορείς και τμήματα

Ενοίκιο χώρου  + Πραγματικά έξοδα (Σημείωση 3)

Ενοίκιο

Αίθουσα Άρσης Βαρών

Μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως

Αίθουσα Σκουώς

Μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως

Αίθουσα Αεροβικής Γυμναστικής Αίθουσα Πολεμικών Τεχνών

€ 1200 + ΦΠΑ

(ετήσιο ποσό)

€ 1000 + ΦΠΑ

(ετήσιο ποσό)

€ 15 ανά ώρα χρήσης + ΦΠΑ € 15 ανά ώρα χρήσης + ΦΠΑ
Σημείωση 3. Πραγματικά έξοδα
α) Εργατικά: Σάββατο απόγευμα, Κυριακή, αργίες και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας (Υπεύθυνος λειτουργός, Συντηρητής, Φύλακας, Καθαρίστριες) Σύμφωνα με τις επίσημες κλίμακες μισθοδοσίας + ΦΠΑ ανά ώρα χρήσης
 
  • Τα πραγματικά ποσά θα αναπροσαρμόζονται κάθε 6 μήνες, μετά από συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες.