Σκοπός Μαθήματος
Είναι η μάθηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων μέσα από το άθλημα του τζούντο και η απόκτηση θετικών εμπειριών που θα οδηγήσουν στην ιδέα για δια βίου άσκηση.
Στόχοι – Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ενδυνάμωση σώματος και πνεύματος μέσω της διδασκαλίας του τζούντο
DSC00106 DSC002015