Δικαίωμα εγγραφής μέλους έχουν μόνο οι κατηγορίες Α,Β,Γ,Δ,Ε όπως αυτές αναπτύσσονται στο τομέα Πολιτική Χρεώσεων .

Για τις κατηγορίες Β,Γ,Ε απαραίτητη προϋπόθεση, για εγγραφή μέλους, είναι η συμπλήρωση και αποστολή στο Αθλητικό Κέντρο του εντύπου εξουσιοδότησης αποκοπής απο τον μισθό.

Δήλωση Εγγραφής Μέλους στο Αθλητικό Κέντρο

Εντύπο εξουσιοδότησης αποκοπής απο τον μισθό