Ο Ψυχαγωγικός Αθλητισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρεται για τα άτομα της πανεπιστημιακής κοινότητας που επιθυμούν μέσα από τα ψυχαγωγικά προγράμματα να αναπτύξουν την κινητική τους δραστηριότητα και να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, αλλά και να τονώσουν τα λειτουργικά συστήματα του οργανισμού τους.

Το αθλητικό κέντρο προσφέρει τα ακόλουθα ψυχαγωγικά προγράμματα: