Πρόεδρος Συμβουλίου Αθλητισμού

 

Δρ.Γεώργιος Κυριαζής
 

Μέλη

 

Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού:

 

Δρ. Ελένη Στάυρου
 

Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού:

 

Δρ. Κλέα Παπαέλληνα
 

Υπεύθυνος Αθλητικού Κέντρου:

 

Δρ. Μιχάλης Κρασιάς
 

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών:

 

Μενέλαος Μενελάου
 

Εκπρόσωπος Εργαζομένων Αθλητικού Κέντρου:

 

Ανδρέας Καλλινίκου
 

Εκπρόσωπος Φ.Ε.Π.Α.Ν.:

 

Στάυρος Θεοφάνους
 

Εκπρόσωπος Φ.Ε.Π.Α.Ν.:

 

Χρίστος Βασιλείου
 

Εξέχουσα Προσωπικότητα Αθλητισμού:

 

Αντώνης Γεωργαλλίδης