Σκοπός Μαθήματος
Είναι η γνωριμία, η εκμάθηση και η σωστή εξάσκηση του αθλήματος για εναλλακτικούς τρόπους άθλησης με ασφάλεια στην καθημερινή μας ζωή.
Στόχοι – Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εκμάθηση κανονισμών του αθλήματος,Εκμάθηση τεχνικής και τακτικής του αθλήματος,Εναλλακτικός τρόπος άσκησης και εφαρμογή παιχνιδιών,Γνώση για τους τρόπους προφύλαξης και ασφάλειας κατά την άσκηση.
squash1 PA170008