Σκοπός μαθήματος
Εκμάθηση πολεμικής τέχνης όπου το μάθημα περιλαμβάνει βασικές τεχνικές λακτισμάτων, αποκρούσεων και χτυπημάτων. Επίσης διδάσκονται οι δύο (2) πρώτες βασικές φόρμες [Βασικά Πούμσε (Taeguk Poomsae) 1,2] και τρείς (3) τεχνικές αυτοάμυνας.
Στόχοι μαθήματος
  • Απόκτηση βασικών γνώσεων για την ιστορία και τους κανονισμούς του TAEKWONDO.
  • Εκμάθηση βασικών τεχνικών του TAEKWONDO.
  • Εκμάθηση ειδικών φορμών (Πούμσε) του TAEKWONDO, που αντιστοιχούν στην μισή πράσινη ζώνη.
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης ελεύθερης μάχης.
  • Βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων.
taekwondo woman gunaikes 1200x520