Σκοπός Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να συνειδητοποιήσουν την ωφέλεια και την ανάγκη για φυσική άσκηση και άθληση σ’ ολόκληρη τους τη ζωή (Διά βίου άσκηση). Να μάθουν τις βασικές τεχνικές του αθλήματος, να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, και να αναπτύξουν τις βασικές κινητικές δεξιότητες τους στο άθλημα.
Στόχοι – Μαθησιακά Αποτελέσματα
  • Στόχος του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτητές τους βασικούς κανονισμούς για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν κάποιους αγώνες από τη τηλεόραση, στο γήπεδο, ή και ακόμα να μπορέσουν να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα.
  • Να μάθουν τη βασική τεχνική του αθλήματος για να μπορέσουν να παίζουν και μετά το μάθημα ώστε να ψυχαγωγούνται και να αθλούνται.

Διάγραμμα Μαθήματος

 

IMG 0106 SANY0512