Σκοπός Μαθήματος
Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές κινητικές δεξιότητες του αθλήματος, τις βασικές γνώσεις του ομαδικού παιχνιδιού, να έχουν θετικές εμπειρίες από την ενεργό συμμετοχή τους και να εμπλακούν στην ιδέα για διά βίου άσκηση.
Στόχοι – Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μέσα από τη θεωρία και την πράξη οι φοιτητές/τριες να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στην τεχνική της πετόσφαιρας, στο ομαδικό παιχνίδι και στους κανόνες του αθλήματος
Volley1 Volley2