ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΜΑΣΤΕΡ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (PhD)

 

ROOM RESERVATIONS

ROOM RESERVATION INSTRUCTIONS

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
 
 
 
 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

·   Γενικές Πληροφορίες

o Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

o Προτεινόμενη Κατανομή Μαθήματων Ανά Εξάμηνο

o Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

o Διεθνείς Φοιτητές

·   Τρέχον Εξάμηνο

o Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

o Ωρολόγιο Πρόγραμμα

o Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων

o Μαθήματα Τμηματικής Επιλογής τρέχοντος εξαμήνου

o Μαθήματα από Άλλα Τμήματα/ Κωδικοί ΜΑΜ (κρατημένες θέσεις \τμήματος)

o Σημαντικές Πληροφορίες και Οδηγίες προς Φοιτητές

·    Εγγραφές σε Mαθήματα

o Πρόγραμμα Εγγραφών

o Σημαντικές Πληροφορίες

o Προβλήματα Εγγραφών σε Μαθήματα

·    Προεγγραφές μαθημάτων προπτυχιακών φοιτητών

o Ανακοίνωση/Οδηγίες

o Πλατφόρμα Κατάθεσης Αιτήματος

·   ΒΙΟ 491 Διπλωματική Εργασία Ι

o Συμβόλαιο Μαθήματος

o Διαθέσιμες Θέσεις - Ανακοινώνονται προς τα τέλη εξαμήνου για έναρξη το επόμενο εξάμηνο

o Έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος

o Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

·   ΒΙΟ 492 Διπλωματική Εργασία ΙΙ

o Συμβόλαιο Μαθήματος

o Πλατφόρμα Κατάθεσης Διπλωματικής Εργασίας

o Κριτήρια και Διαδικασίες Αξιολόγησης

o Έντυπο Αξιολόγησης Φοιτητών

·   ΒΙΟ 442 Πρακτική Άσκηση στη Βιολογία (Προαιρετικό Μάθημα για Φοιτητές του Τμήματος)

o Συμβόλαιο Μαθήματος

o Πλατφόρμα Κατάθεσης Αιτήματος

·    ΒΙΟ 444 Τοποθέτηση Φοιτητών σε Οργανισμούς (Προαιρετικό Μάθημα για Φοιτητές του Τμήματος)

o Γενικές Πληροφορίες Μαθήματος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

·   Έντυπα

o Βελτίωση Βαθμού

o Έγκριση Εγγραφής Φοιτητών που Αποτυγχάνουν στο 50% των π.μ.

·   Αναστολή Φοίτησης (υποβολή πριν την έναρξη του εξαμήνου)

o Κανόνες

o Πλατφόρμα Κατάθεσης Αιτήματος

·   Προσωρινή Διακοπή Φοίτησης (υποβολή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου)

o Κανόνες

o Πλατφόρμα Κατάθεσης Αιτήματος

·   Αναστολή Φοίτησης (υποβολή πριν την έναρξη του εξαμήνου)

o Κανόνες

o Πλατφόρμα Κατάθεσης Αιτήματος

·   Αναγνώριση Αντιστοιχία Μαθημάτων

o Κανόνες

o Εγχειρίδιο

o Ηλεκτρονικό Σύστημα αναγνώρισης αντιστοιχίας μαθημάτων

·   Συνήθεις ερωτήσεις

 
 
 

MASTER’S PROGRAMS OF STUDY
COURSEWORK INFORMATION

·     General Information

Postgraduate Prospectus

o  Suggested Coursework Distribution per Semester for each Master’s Program

Postgraduate Studies Rules of the University of Cyprus

Academic Calendar of the University of Cyprus

o   Academic Advisors

o  Research Supervisors

o  International Students/International support office

·     Current Semester

Academic Calendar of the University of Cyprus

o  Courses Offered for the Current Semester  

o  Schedule of Classes

Final Exams Schedule

o  Important Information and Guidelines for Students

·   BIO 680 Scientific Methodology in Molecular Biology

o Course Contract

o Course Registration Approval Form

o Written Assignment Template

o Presentation Announcement Template

o Presentation Announcement Submission Platform

o Thesis Submission Platform

o Student Evaluation Form

·   BIO 681 Scientific Methodology in Biodiversity and Ecology

o Course Contract

o Course Registration Approval Form

o Thesis Template

o Presentation Announcement Template

o Presentation Announcement Submission Platform

o Thesis Submission Platform

o Student Evaluation Form

·   BIO 830/600 Master Research Dissertation in Biomedical Sciences

o Course Contract

o Flowchart of Procedures

o Submission of the Composition of the Examining Committee

o Thesis Template

o Presentation Announcement Template

o Presentation Announcement Submission Platform

o Thesis Submission Platform

o Student Evaluation Form

·   BIO 831/601 Master Research dissertation in Biodiversity and Ecology

o Course Contract

o Flowchart of Procedures

o Submission of the Composition of the Examining Committee

o Thesis Template

o Presentation Announcement Template

o Presentation Announcement Submission Platform

o Thesis Submission Platform

o Student Evaluation Form

·   Course Registration

o Online Registration Instructions

o Departmental Instructions

o Special Approval Application Forms

·     Postponement of Studies Before the Start of Semester

o Online Application Platform

·     FAQ

 
 

Ph.D. PROGRAMS OF STUDY
COURSE INFORMATION

·     General Information

Flowchart of Requirements for the Program of Study

Postgraduate Prospectus

Suggested Coursework Distribution per Semester

Postgraduate Studies Rules of the University of Cyprus

·     Current Semester

Academic Calendar of the University of Cyprus

o  Courses Offered for the Current Semester  

o  Schedule of Classes

Final Exams Schedule

o  Important Information and Guidelines for Students

·   BIO 780, 790 Independent Study I, II

o Course Contract

o Course Registration Approval Form

·   BIO 810 Comprehensive Examination of Ph.D. students

o Course Contract

o Flowchart of Procedures

o Submission of the Composition of the Examining Committee

·   ΒΙΟ 811 Ph.D. Research Proposal

o Course Contract

o Flowchart of Procedures

o Submission of the Composition of the Examining Committee

o Presentation Announcement Template

o Presentation Announcement Submission Platform

·   BIO 812-818 Annual Progress Report I-VII

o Course Contract

o Flowchart of Procedures

o Submission of the Composition of the Examining Committee

o Student Evaluation Form

·   BIO 835-842 Ph.D. Thesis Write-up Stage I-VII – Only for students who are defending their thesis

o Flowchart of Procedures and Submissions Checklist

o Submission of the Composition of the Examining Committee

o Permission Form for Ph.D. Thesis Defense

o Presentation Announcement Template

o Presentation Announcement Submission Platform

o Thesis Submission Platform

o Confirmation Form for Thesis Corrections

o List of Publications

o Award of a Doctoral Degree to a Candidate Doctor (Greek)

o Award of a Doctoral Degree to a Candidate Doctor (English)

·   Course Registration

o Online Registration Instructions

o Departmental Instructions

o Special Approval Application Forms

·     Postponement of Studies Before the Start of Semester

o Online Application Platform

·     FAQ