Ο στόχος της ερευνητικής μας ομάδας είναι να κατανοήσουμε τους μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία της τρισδι άστατης δομής των ιστών και τον σχηματισμό του σχεδίου του σώματος των σπονδυλωτών. Κατά την γαστριδίωση μαζικές μετακινήσεις κυττάρων και ιστών επιτρ έπουν τη δημιουργία πολύπλοκων σχηματισμών, οι οποίοι συνολικά αποτελούν το σώμα του σπονδυλωτού.

image003GR

Αυτή η περίπλοκη αρχιτεκτονική του σώματος δημιουργείται από μια απλή αρχική μορφή. Οι μηχανισμοί με τους οποίους επιτυγχάνεται η δημιουργία της αρχιτεκτονικής μορφής των σπονδυλωτών χρήζουν μελέτης, λόγω του γεγονότος ότι γενετικές μεταλλάξεις όπως και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη λεπτή διαδικασία οδηγούν συχνά σε αναπτυξιακές ανωμαλίες και σωματικές παραμορφώσεις. Η πληρ έστερη κατανόηση αυτών των μηχανισμών καθώς και του τρόπου με τον οποίον οι μηχανισμοί αυτοί επηρεάζονται από γενετικές μεταλλάξεις θα επιτρέψει τη μελλοντική ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων. Η μελέτη του μηχανισμού της γαστριδίωσης ανέκαθεν απαιτούσε τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας απεικόνισης σε βαθμό τέτοιο που συχνά ο ρυθμός με τον οποίο προχωρούσε ο κλάδος βασιζόταν στο ρυθμό προόδου της τεχνολογίας απεικόνισης. Η πολυπλοκότητα των μορφογενετικών κινήσεων και η έλλειψη της δυνατότητας απεικόνισηςinvivoέχει αναγκάσει τους ερευνητές να συγκεντρώσουν τις προσπάθειες τους στη διάσπαση της γαστριδίωσης σε συνιστώσες κνήσεις και τη μελέτη τους σε απομόνωση από το σύνολο της μορφογένεσης. Για να κατανοήσουμε το σχηματισμό του σχεδίου του σώματος θα πρέπει να ενσωματώσουμε τις γνώσεις μας που αφορούν τις συνιστώσες μορφογενετικές κνήσεις τις γαστριδίωσης ως σύνολο στο επίπεδο του οργανισμού. Το εργαστήριο μας με τις εφαρμογές νανοτεχνολογίας και συγκεκριμένα με την χρήση νανοκρυστάλλων (Quantum Dots) αναπτύσσει νέες μεθόδους απεικόνισης που επιτρέπουν τη μελέτη της μορφογένεσης στο οργανισμικό , κυτταρικό και μοριακό επίπεδο invivo. Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε για τη δημιουργία νέων τύπων νανοκρυσταλλων, όπως και για της ανάπτυξη εφαρμογών τους στις βιολογικές επιστήμες.

Αποτελέσματα Προγράμματος Ι.Π.Ε. με τίτλο:

Αξιολόγηση της συνολικής τοξικότητας νερών προερχόμενων από σταθμούς επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και άλλων υδάτινων πόρων της Κύπρου με τη χρήση του αμφιβίου Xenopus laevis

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΕΦΑΡΜ/0308/37