Εκ μέρους του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, σας καλωσορίζω στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Η βιολογία βρίσκεται σήμερα στην αιχμή της σύγχρονης επιστήμης διεθνώς, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί άνευ προηγουμένου πρόοδος στην κατανόηση των έμβιων συστημάτων σε όλα τα επίπεδα, από το μοριακό και το κυτταρικό μέχρι εκείνα των βιοκοινοτήτων και των οικοσυστημάτων. Παράλληλα, οι βιολογικές επιστήμες διευρύνουν τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της σύγχρονης έρευνας, συνενώνοντας επιστημονικά πεδία εντός και εκτός των παραδοσιακών τους συνόρων αλλά και ανοίγοντας νέες περιοχές διεπιστημονικής έρευνας.
 
Επιπλέον της βαθύτερης κατανόησης της φύσης, της λειτουργίας και της εξελικτικής ιστορίας όλων των ζωντανών οργανισμών, η πρωτόγνωρη αύξηση των γνώσεών μας για τα βιολογικά συστήματα οδηγεί και σε άμεσες, συχνά εκπληκτικές εφαρμογές σε πλήθος τομέων, όπως η υγεία (κατανόηση ασθενειών, γενετική διάγνωση και γενετική θεραπεία, νέες στρατηγικές θεραπευτικής παρέμβασης με χρήση βλαστοκυττάρων κ.ά.), η φαρμακευτική (στοχευμένος σχεδιασμός φαρμάκων, φαρμακογενωμική), η αγροκτηνοτροφική παραγωγή και η βιομηχανία τροφίμων (νέες οργανικές και βιώσιμες πρακτικές, γενετικά βελτιωμένα φυτά και ζώα, υδατοκαλλιέργειες κ.ά.), η αειφορική χρήση των βιολογικών πόρων (αλιεία, διαχείριση δασών και υγροτόπων κ.ά.), η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων κ.λπ.
 
Οι εφαρμογές αυτές προσφέρουν, φυσικά, και τις αντίστοιχες ευκαιρίες εργοδότησης των βιολόγων, επιπλέον των δυνατοτήτων απασχόλησής τους στους τομείς της εκπαίδευσης και της βασικής έρευνας, καθώς και της προοπτικής για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
 
Ο αντίκτυπος των διαρκώς αυξανόμενου σώματος γνώσης στη βιολογία και των εφαρμογών της γίνεται έντονα αισθητός στην κοινωνία και δημιουργεί ταυτόχρονα διλήμματα ηθικής, νομικής και πρακτικής φύσης, όπως άλλωστε κάθε καινοτόμος και πρωτοποριακή εξέλιξη. Έτσι, οι σύγχρονοι βιολόγοι έχουν αυξημένες ευθύνες απέναντι στην κοινωνία και ταυτόχρονα είναι επιτακτική η ανάγκη για ουσιαστική συνεισφορά τους στην ανάπτυξη ορθολογικής κριτικής σκέψης από τους πολίτες.
 
Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών έχουν στόχο να εφοδιάσουν τους φοιτητές με υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στα διεθνή πρότυπα, ώστε να μπορέσουν κατανοήσουν σε βάθος την επιστήμη τους και να αναπτύξουν πολύπλευρα τη σκέψη τους, κάτι καθοριστικό για την επαγγελματική σταδιοδρομία στο σύγχρονο περιβάλλον. Επιπλέον, στα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος, οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να εκπαιδευτούν σε πειραματικές τεχνολογίες αιχμής και σε προσεγγίσεις που επιτρέπουν την προσπέλαση επιστημονικών ερωτημάτων και την παραγωγή βασικής γνώσης, προσφέροντάς τους τα αναγκαία εφόδια για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας και να συνεισφέρουν τα μέγιστα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
 
Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, παρόλο που είναι σχετικά νεαρό σε ηλικία (ιδρύθηκε μόλις το 2003), έχει παρουσιάσει δυναμική τροχιά ανάπτυξης και αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σε ερευνητική θεματολογία, τεχνολογική υποδομή, αριθμό δημοσιεύσεων, αριθμό φοιτητών και προγραμμάτων σπουδών, κέντρο έρευνας στη βιολογία στην Κύπρο.
 
Οι σπουδές στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο, συνιστούν ένα συγκλονιστικό ταξίδι γνώσης σε μια θαυμαστή και εκτενή χώρα της επιστήμης, όπου καθένας θα βρει το δικό του αγαπημένο τόπο. Από τη μεριά μας, θα σας συνοδεύσουμε στο ταξίδι και θα σας ξεναγήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε.
 
 
Πρόεδρος Τμήματος Βιολογικών Επιστημών