ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - Χειμερινό Εξάμηνο 2024/25.

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών του Τμήματος για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024/2025. Πριν από την υποβολή αίτησης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών, οι υποψήφιοι επιβάλλεται να επικοινωνήσουν με τον επικεφαλής του εργαστηρίου(ων) για το οποίο προτίθενται να δηλώσουν ενδιαφέρον.

Γνωστικά Αντικείμενα

 
Προκήρυξη:  Πατήστε εδώ
Σύστημα Αιτήσεων: Πατήστε εδώ
Υποβολή μέχρι: 02/04/2024
 

Note on English Language Knowledge
To be considered for postgraduate studies, the applicant is required to have certification for “Very Good Knowledge” of English at level B2-C1 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Acceptable certificates that prove Very Good Knowledge of English are listed on the Graduate School website and on the table of Matching results of international examinations with the CEFR. The University of Cyprus Language Centre Certificate for the knowledge of English language (level B2+) is also accepted.

Applicants who have acquired their University degrees from English-taught Schools are not required to provide proof of English language proficiency.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για Διδακτορικούς φοιτητές

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Εαρινό Εξάμηνο 2023/2024. Αιτήσεις μπορούν να γίνουν μόνο απο Διδακτορικούς φοιτητές

Η ανακοίνωση

Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Τρίτη 02 Ιανουαρίου 2024

Σύνδεσμος για υποβολή αίτησης: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main

TEACHING ASSISTANT - SPRING SEMESTER 2023-24
 
The Department of Biological Sciences accepts applications for Teaching Assistant positions for undergraduate or postgraduate courses for Fall Semester 2023/2024. The call is open to Ph.D. holders only.
 
Interested applicants must submit their application online through the following link: https://applications.ucy.ac.cy/forms
 
Announcement: Click here
Application Deadline: 10/12/2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στην ειδικότητα "Οικολογία φυτών και κλιματική́ αλλαγή́"

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή́/ήτριας στην ειδικότητα "Οικολογία φυτών και κλιματική́ αλλαγή́". Τα προτιμώμενα ερευνητικά́ πεδία μπορεί́ να περιλαμβάνουν, αλλά́ δεν περιορίζονται σε: αποκρίσεις των φυτών στην περιβαλλοντική αλλαγή, εγκλιματισμό φυτών, προσαρμογή και ανθεκτικότητά τους στην κλιματική αλλαγή ή/και μετριασμό των επιπτώσεών της, σε επίπεδο βιοκοινότητας, πληθυσμιακό ή οικοφυσιολογικό. Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης, η ανθεκτικότητα στη φωτιά και η ανάκαμψη από πυρκαγιά, η ανυδρία, ή άλλες βιοτικές και αβιοτικές πιέσεις και ανθρωπογενείς επιδράσεις έχουν επίσης τοπικό ενδιαφέρον. Η έρευνα μπορεί να επικεντρώνεται σε παγκόσμια πρότυπα κατανομής ή σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των εύκρατων Μεσογειακών, τροπικών, πολικών ή αλπικών οικοσυστημάτων και μπορεί να ενσωματώνει πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως οικολογία πεδίου, μακροοικολογία, γονιδιωματική, φυσιολογία, τηλεπισκόπηση ή/και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Η ανακοίνωση

Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2023

Σύνδεσμος για υποβολή αίτησης: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

Postdoctoral research position (Special Scientist) in developmental cell biology at the University of
Cyprus
 
We are inviting applications for a Special Scientist (postdoctoral level) position to work at the
Drosophila Development and Homeostasis Laboratory in the Department of Biological Sciences at the
University of Cyprus. The researcher will conduct fundamental research on a project funded by the
University of Cyprus. Specifically, the work will focus on Glioblastoma angiogenesis using the fruit fly
as an experimental model.
 
More details:
 
Application deadline: 10/07/2023
Departmental Teaching Assistant Positions for Ph.D. Students available!
The Department of Biological Sciences accepts applications for Teaching Assistant positions in undergraduate courses for Fall Semester 2023/2024. The call is open to Ph.D. students only.
 
More details: Announcement
Application deadline: 09/06/2023