Γενικές Πληροφορίες

ΣTOXOI TOY TMHMATOΣ

Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕΣ) προσφέρει πτυχίο στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία. Προσφέρει επίσης δύο μεταπτυχιακά προγράμματα (Πρόγραμμα Μάστερ στη Νεοελληνική Φιλολογία και Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Νεοελληνική Φιλολογία) και δύο διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πρόγραμμα Μάστερ στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή και Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή).

Τα πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΒΝΕΣ απαρτίζονται από σειρά μαθημάτων που εμπίπτουν στους γνωστικούς κλάδους της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, των Πολιτισμικών Σπουδών, της Συγκριτικής Φιλολογίας, της ιστορίας του βιβλίου και της ανάγνωσης στο ελληνικό κόσμο, της Γλωσσολογίας, κ.α. Απευθύνονται σε υποψηφίους φιλολόγους και ερευνητές, με σκοπό να συμβάλουν στη στέρεα μεθοδολογική και ερευνητική τους κατάρτιση στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Απώτερος στόχος είναι να συγκροτηθεί ένα ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό, ικανό να προσφέρει υψηλών απαιτήσεων διδακτικό, ερευνητικό και πολιτισμικό έργο στην εκπαίδευση, σε επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, σε πολιτιστικά ιδρύματα, σε τομείς διακίνησης ιδεών και επικοινωνίας, σε δημόσιες υπηρεσίες και σε άλλους συναφείς χώρους.