ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΗ
Μιχάλης Πιερής, Καθηγητής
Γεωργία Αγγουράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αντωνία Γιαννούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μαριάννα Κατσογιάννου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μαριλένα Καρυολαίμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σταυρούλα Κωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μαρίνος Πουργούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειρήνη Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελευθέριος Παπαλεοντίου, Επίκουρος Καθηγητής


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Κιτρομηλίδου Στέφανη
Μιχαήλ Χριστιάνα
Πουλίδη Ελένη
Ρένου Στέλλα
Χατζηιωάννου Μαρία