ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΜΕΛΗ
Μιχάλης Πιερής, Καθηγητής
Αντωνία Γιαννούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μαριάννα Κατσογιάννου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μαριλένα Καρυολαίμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σταυρούλα Κωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γεωργία Αγγουράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειρήνη Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελευθέριος Παπαλεοντίου, Επίκουρος Καθηγητής
Μαρίνος Πουργούρης, Επίκουρος Καθηγητής

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Κιτρομηλίδου Στέφανη
Μιχαήλ Χριστιάνα
Πουλίδη Ελένη
Ρένου Στέλλα
Χατζηιωάννου Μαρία