Εκτύπωση

 

To Tμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών περιλαμβάνει τους γνωστικούς κλάδους της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Φιλολογίας και της Γλωσσολογίας.
 
Tα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος στρέφονται στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι σήμερα, σε άμεση συνάρτηση με τις προηγούμενες ιστορικές περιόδους (από την αρχαϊκή έως και την ελληνιστική εποχή), την εξέταση της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια συμφραζόμενά της, τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην Κύπρο.
 
Στόχος των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (Βυζαντινές Σπουδές· Nεοελληνική Φιλολογία) είναι η παροχή επιστημονικών γνώσεων, η στέρεα μεθοδολογική και ερευνητική κατάρτιση στους γνωστικούς κλάδους του Τμήματος, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης και η διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των φοιτητών/φοιτητριών. Απώτερη απόβλεψη των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι η συγκρότηση ενός ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού, ικανού να προσφέρει υψηλών απαιτήσεων διδακτικό, ερευνητικό και πολιτισμικό έργο στην εκπαίδευση, σε επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, σε πολιτιστικά ιδρύματα, σε τομείς διακίνησης ιδεών και επικοινωνίας, στη δημόσια υπηρεσία και σε άλλους συναφείς χώρους.