ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΕΛΗ
Martin Hinterberger
Καθηγητής
Γεωργία Αγγουράκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αντωνία Γιαννούλη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σταυρούλα Κωνσταντίνου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ειρήνη Παπαδάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αφροδίτη Αθανασοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελευθέριος Παπαλεοντίου
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Κωνσταντίνος Κυριακού

Φωτεινή Κέττηρου

Ιωάννα Χρυσοβιτσιώτη

Κυπριανή Χαραλάμπους