Γενικές Πληροφορίες

Tο Τμήμα και οι Στόχοι του

To σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον υφίσταται ραγδαίες μεταβολές. Oι αγορές διευρύνονται και διεθνοποιούνται, οι επιχειρήσεις συγχωνεύονται, οι εμπορικές συναλλαγές φιλελευθεροποιούνται, και ο ανταγωνισμός γίνεται πιο έντονος. H τεχνολογία της πληροφορικής δημιουργεί ένα καινοτομικό περιβάλλον το οποίο διευκολύνει την παροχή ενός νέου φάσματος υπηρεσιών, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, την εκτέλεση συναλλαγών και τη σύναψη συμφωνιών. Τις τελευταίες δεκαετίες οι ανεπτυγμένες χώρες μετατόπισαν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους από τη βιομηχανική παραγωγή στην παροχή υπηρεσιών, με τις αναπτυσσόμενες χώρες να καλύπτουν σταδιακά την παραγωγή προϊόντων.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης είναι ένα από τα ιδρυτικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι κύριοι στόχοι του Τμήματος από την ίδρυσή του το 1992, είναι (1) η άρτια προετοιμασία των νέων διοικητικών ηγετών των επιχειρήσεων οι οποίοι/ες καλούνται να καινοτομήσουν σε αυτό  το πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον και (2) να επιτύχει διεθνή αναγνώριση σαν ένα κέντρο ερευνητικής αριστείας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.

Ακαδημαϊκά Προγράμματα

Το Τμήμα προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (B.Sc.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδικεύσεις στη Διοίκηση, Επιχειρησιακή Διοίκηση και στο Μάρκετινγκ.

Τα Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος χαρακτηρίζονται τόσο από ευρύτητα εκπαίδευσης στους διάφορους τομείς της διοίκησης, όσο και από εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στις πιο πάνω ειδικότητες.

Η κατάρτιση σε θέματα Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Μαθηματικών αποτελεί ουσιώδες προπαρασκευαστικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών. Oι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ευρύτερης μόρφωσης με την παρακολούθηση μαθημάτων ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται από άλλες Σχολές του Πανεπιστημίου.

Oι απόφοιτοι του Τμήματος είναι σε θέση να συμβάλουν άμεσα και αποτελεσματικά στους τομείς που εργοδοτούνται, και έχουν την αναγκαία κατάρτιση για ανέλιξη σε ηγετικές διευθυντικές θέσεις σε διάφορα τμήματα οργανισμών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Ευκαιρίες εργοδότησης υπάρχουν στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στον τραπεζικό, χρηματιστηριακό και ασφαλιστικό τομέα, σε λογιστικούς και ελεγκτικούς οίκους, στον τουριστικό τομέα, σε οργανισμούς κοινής ωφελείας και σε διάφορες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Oι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν επίσης την αναγκαία επιστημονική κατάρτιση για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ή σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μας έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν σημαντικό αριθμό από απαλλαγές από εξετάσεις όπως αυτές του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW), του Association of International Accountants (AIA), και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος ενθαρρύνονται όπως φοιτήσουν ένα ή δύο εξάμηνα στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus για να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική τους εμπειρία. Παράλληλα, το Τμήμα φιλοξενεί ένα από τους μεγαλύτερους αριθμούς εισερχόμενων φοιτητών από άλλα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες να εκπαιδευτούν σε ένα πολύ-πολιτισμικό περιβάλλον.

Το Τμήμα προσφέρει επίσης τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα: MBA πλήρους φοίτησης στην Αγγλική γλώσσα (σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), ΜΒΑ μερικής φοίτησης στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), M.Sc. στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αγγλική γλώσσα, M.Sc στην Επιστήμη Δεδομένων στην Αγγλική γλώσσα (σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής) και Διδακτορικό (Ph.D.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Το Τμήμα συνεργάζεται ενεργά με τοπικές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο. Το Τμήμα διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σύγχρονα θέματα στη διοίκηση με απώτερο στόχο την ενημέρωση των διοικητικών στελεχών των εταιριών και δημόσιων οργανισμών. Ερευνητικές συνεργασίες αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τις εταιρίες και βελτιώνουν τη λειτουργία τους.