Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!

Η εταιρική μας ταυτότητα αντανακλά το όραμά μας: ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, πώς το κάνουμε. Η συνεπής χρήση ενισχύει την εταιρική μας ταυτότητα.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες, κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και αρχεία τα οποία θα βοηθήσουν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας στο να ακολουθούν ένα τυποποιημένο σύστημα εταιρικής ταυτότητας, όπως αυτό καθορίζεται και περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο. Οι χρήστες μπορούν να αντλούν πληροφορίες που αφορούν το λογότυπο του Πανεπιστημίου, τη γραφική του ύλη, καθώς και διάφορες μορφές επικοινωνιακού υλικού όπως είναι έντυπα, διαφημιστικές καταχωρήσεις και εταιρικά δώρα.