Εκτύπωση

 
ΒΙΩΝΗΣ, Α. Κ.

Τα κεραμικά ευρήματα του Βοιωτικού Προγράμματος (1980-2010)
Τελική δημοσίευση των κεραμικών ευρημάτων (8ος-19ος αι. μ.Χ.) από τη συστηματική έρευνα επιφανείας του Βοιωτικού Προγράμματος στις αρχαίες πόλεις: Θεσπιές (Boeotia, τόμος ΙΙ - δημοσίευση το 2017), Υηττός (Boeotia, τόμος III - δημοσίευση το 2020), Άσκρη – Κοιλάδα των Μουσών (Boeotia, τόμος IV), Αλίαρτος (Boeotia, τόμος V), Τανάγρα (Boeotia, τόμος VI) και Κορώνεια (Boeotia, τόμος VII). Cambridge University McDonald Institute Monographs

Τα εγκαταλελειμμένα Μεσαιωνικά-Νεότερα χωριά της Βοιωτίας (σε συνεργασία με τον Καθ. J. Bintliff)
The Deserted Byzantine and Post-Byzantine Villages of Boeotia. Boeotia, VIII. Cambridge: Cambridge University McDonald Institute Monographs 


ΗINTERBERGER, M.

Σε συνεργασία με τις E. Schiffer και A. Alwis, επιμ., Η Μετάφραση στη Βυζαντινή λογοτεχνία (σειρά: Μελέτες για την Ιστορία και τον Πολιτισμό του Βυζαντίου) (Turnhout: Brepols, 2020)

Σε συνεργασία με τον J. Davis, Η Μετάφραση της Ιστορίας του Νικήτα Χωνιάτη. Κριτική έκδοση -σχόλια (σειρά Byzantinisches Archiv) (Βοστώνη/Βερολίνο: De Gruyter 2021)

Κριτική έκδοση της Βίβλου χρονικῆς του Μιχαήλ Γλυκά (για τη σειρά Corpus Fontium Historiae Byzantinae)


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Ν.

Σε συνεργασία με H. Lamers, επιμ., Receptions of Hellenism in Early Modern Europe, 15th-17th centuries (Leiden: Brill, 2020)

"Aspects of the Printing History and Reception of John Chrysostom and Other Greek Church Fathers, c. 1450–1600", International Journal for the Classical Tradition

"Chrestien Wechel (c. 1495–1554) and Greek Printing in Paris: Education, Networks and Questions of Orthodoxy", στο Proceedings of the Conference The Impact of Learning Greek, Hebrew and ‘Oriental’ Languages, Leuven 13–15 December 2017 (Turnhout: Brepols)

"Towards a Typology of Greek Books printed in Sixteenth-Century Paris: Placing Teaching into the Printing Landscape", στο Graecia transvolavit Alpes: The Study of Greek in Early Modern Europe, επιμ. F. Cicolella και L. Silvano (Leiden: Brill)


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Σ.

"The Human Body in Byzantine Culture", μεγάλο άρθρο 100 σελίδων που θα δημοσιευτεί στο Brill Research Perspectives in Byzantine Studies

"Emotions and Gender", στο The Routledge Handbook of Gender and Sexuality in Byzantium, επιμ. Mati Meyer and Charis Messis

"Animals in Hagiography", στο The Routledge Handbook of Animals in Byzantium, επιμ. Andreas Rhoby

"The Martyr's Body: Sanctification Through Blood and Milk", στο Blood in Byzantium, επιμ. Peter Sarris

ΟΛΥΜΠΙΟΣ, Μ.

Frankokratia: A Journal for the Study of Greek Lands under Latin Rule (επιμέλεια περιοδικού μαζί με τον Christopher Schabel)

Η αρχιτεκτονική και η διαμόρφωση εσωτερικού χώρου του παπικού κολλεγιακού ναού του Αγ. Ουρβανού στην Troyes

Η ιστορία και η αρχιτεκτονική του Κολλεγίου των Βερναρδίνων στο Παρίσι κατά τον 14ο αιώνα (σε συνεργασία με τον Christopher Schabel)

ΠΑΡΑΝΗ, Μ.

Vat. gr. 1851: A Child-Princess’s Illustrated Guide to Marrying a Byzantine Emperor. Σε συνεργασία με τους Michael Jeffreys και Daniele Bianconi

Ανδρικό ένδυμα και ταυτότητα στο Βυζάντιο (μονογραφία)

"The imperial court: structure and functions of court society", στο Brill Companion to Constantinople, επιμ. P. Magdalino, N. Asutay-Effenberger and A. Effenberger

SCHABEL, Ch.

Frankokratia: A Journal for the Study of Greek Lands under Latin Rule (επιμέλεια περιοδικού μαζί με τον Μιχάλη Ολύμπιο)

Vivarium: A Journal for Medieval and Early-Modern Philosophy and Intellectual Life (επιμέλεια περιοδικού μαζί με τον William Duba)

Papal Letters and Other Latin Sources for the Latin East
The letters of Popes Innocent IV and Alexander IV to the Holy Land για τα Revised Regesta Regni Hierosolymitani Database (σε συνεργασία με τον Pierre Vincent-Claverie)
Translations of the letters of Pope Innocent III to Frankish Greece (σε συνεργασία με τον Nicky Tsougakrakis)
The letters of Pope Gregory IX to Frankish Greece (έκδοση)
Τhe papal letters to Cyprus 1316-1378 (πολύτομη έκδοση) 
Τhe letters of Philippe de Mézières (έκδοση)
Instrumenta Miscellanea του Βατικανού που αφορούν την Κύπρο (έκδοση σε σειρά άρθρων)

Latin Church in Greece and Cyprus
Σειρά μελετών που αφορούν τις λατινικές επισκοπές και λατινικά μοναστήρια στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου και ενός συλλογικού τόμου για το κιστερκιανό γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Θεοδώρου στη Λευκωσία (σε συνεργασία με τον Μιχάλη Ολύμπιο)

Latin Theology and the Greeks (13th to 15th centuries) 
Μελέτη της πραγματείας του κιστερκιανού Hermann Zoest για τα άζυμα (σε συνεργασία με τον Philipp Nothaft), καθώς και σειρά μελετών και εκδόσεων που αφορούν στο Filioque

The Works of the Cistercian Pierre Ceffons, ca. 1348-1353
Πολύτομη έκδοση των Opera omnia του κιστερκιανού Pierre Ceffons. Μέρος του προγράμματος συνεπάγεται τη μελέτη των Βερναρδίνων στο Παρίσι, όπου έζησε και δίδαξε ο Ceffon, σε συνεργασία με τον Μιχάλη Ολύμπιο

Α history of principia, a new debate form in the universities of the 14th century (μονογραφία, σε συνεργασία με τον William Duba)

Τhe debate over grace at the University of Oxford, 1330-1350 (μονογραφία)

The Sentences of the Cistercian James of Eltville
Συνεπιμελητής της έκδοσης μέρους του συγκεκριμένου θεολογικού έργου σε τρεις τόμους

The works of the Augustinian James of Viterbo
Μέλος εκδοτικής ομάδας για την έκδοση του τελευταίου τόμου

Opera omnia of the Franciscan Peter Auriol
Μέλος εκδοτικής ομάδας


ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δ.

Wealth, Consumption and Inequality in the Late Byzantine World (μονογραφία)

A cultural history of the late Byzantine Aristocracy (μονογραφία)

Byzantine Medicine (μονογραφία, σε συνεργασία με τον Πέτρο Μπούρα-Βαλλιανάτο, Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου)

"John VI Kantakouzenos and Money: a Reading", στο Byzantine Authors and their Time: Expression, Ideology, Society, επιμ. V. Vlydisou (Athens, National Hellenic Research Foundation)

"From Crete to Hell: The textual tradition on punishments in the afterlife and the writings of Joseph Bryennios on Crete," στο Damned in Hell in the Frescoes of Venetian-dominated Crete (13th – 17th centuries), επιμ. A. Lymberopoulou (Cambridge University Press 2020)

 "Apology for a parvenu: Alexios Apokaukos revisited", στο Papers of the 51st Spring Symposium

 "Irrevocable Blood: Ethnoreligious Violence and Collective Identity Formation in the Late Twelfth Century", στο Ideologies and Identities in the medieval Byzantine world, επιμ. Y. Stouraitis (Edinburgh University Press)

"The boundaries between possession and disease: medical concepts in Byzantine exorcisms", στο Wahnsinn und Ekstase. Literarische Konfigurationen zwischen christlicher Antike und Mittelalter, επιμ. C. Dietl, N. Metzger, Ch. Schanze (Wiesbaden: Reichert, 2020)

"Ball and (golden) chain: The Nicaean emperors and the aristocracy," στο The Empire of Nicaea revisited, επιμ. P. Papadopoulou και A. Simpson (Brepols)

"Byzantine Constantinople: Population", στο The Routledge Handbook on Istanbul, επιμ. K. Fleet

"Early modern translations of late Byzantine medical texts: contexts, use and dispersion"

"The question of usury in the late Byzantine period"

"Sodomy in Hell: observations on some depictions of the damned in Hell in Cretan frescoes"

 Πέντε κεφάλαια σχετικά με την ιστορία των Παλαιολόγειων χρόνων στο: Βυζάντιο, Ιστορία και Πολιτισμός, τομ. 7, επιμ. Τ. Λουγγής (Ηρόδοτος, 2021)