Σε εξέλιξη
  
Χαραλαμπίδης, Σ.
Η εικόνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου σε ιστοριογραφικά έργα του 4ου-6ου αι. μ.Χ.
Επιβλέπουσα: Σ. Κωνσταντίνου
 
 
2021
 
Φιούρη, Ε.
Το φαινόμενο της δωρεάς στην Κύπρο: Κοινωνικές αντανακλάσεις στην εποχή των Λουζινιανών (1192-1474)
Επιβλέπουσα: Μ. Παρανή 
 
 
2020
 
Ιωάννου, Λ.
Η απεικόνιση του Πέτρου Α´ Λουζινιανού στην κυπριακή μεσαιωνική ιστοριογραφία (στα αγγλικά)
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή

Καζαμία, Α.
Ο εγκωμιαστικός λόγος στη Λατινοκρατία (1204-1261): η εικόνα του Θεοδώρου Α' του Λάσκαρι και του Ιωάννη Γ΄ Δούκα του Βατάτζη
Επιβλέπουσα: Α. Γιαννούλη
 
Νικολάου Μ.
O Πόνος στις Διηγήσεις Γυναικών Μαρτύρων του Συμεών Μεταφραστή
Επιβλέπουσα: Σ. Κωνσταντίνου

Χαραλάμπους, Χρ.
Ο Πέτρος Α΄ ντε Λουζινιάν στην Ευρώπη (1362-1365, 1367-1368): σταυροφορικό όραμα και πολιτικός ρεαλισμός
Επιβλέπουσα: Ά. Νικολάου-Κονναρή

Τσιάπου, Σ.
Τα συναισθήματα στη Σύνοψη Χρονική του Κωνσταντίνου Μανασσή του 12ου αιώνα
Επιβλέπων: M. Hinterberger
 
 
2019
 
Tρυγωνάκη, Ι.
Τα συμβόλαια θαλάσσιου εμπορικού συνεταιρισμού των ξένων εμπόρων στην Αμμόχωστο τον 14ο αι. 
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή
 
2018
 
Θεοδωράκη, Δ.
Η αστυνόμευση στην Βενετοκρατούμενη Κρήτη (13ος - 17ος αι.)
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή
 
Kυριακίδου, Μ.
Oι γυναίκες στις Aσσίζες της Aυλής των Aστών.
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή

Χρυσάνθου Ι.
Η οικιστική και ιερή τοπογραφία του Ακρωτηρίου (6ος-16ος αι. μ.Χ.) (δεν ολοκληρώθηκε)
Επιβλέπων: Α. Βιώνης
 
2017
 
Ελευθερίου Ε.
Τα λατινικά επαιτικά τάγματα σε Ελλάδα και Κύπρο: Η δράση και οι εκκλησίες τους.
Επιβλέπων: Μ. Ολύμπιος
 
Πέτσας Χ.
Οι νάρθηκες των κυπριακών πρωτοβυζαντινών βασιλικών: αρχαιολογία, μορφολογία και λειτουργία του χώρου.
Επιβλέπουσα: Μ. Παρανή


2016

Ανδρέου, Μ.
Οι συζυγικοί ρόλοι και η κοινωνική δικτύωση της οικογένειας στον Βίο του Αγ. Φιλάρετου του Ελεήμονος και του Αγ. Κύριλλου του Φιλεώτη
Επιβλέπων: A. Beihammer
 
Ζαννεττή Μ.
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ: Μια αφηγηματολογική προσέγγιση.
Επιβλέπων: Π. Αγαπητός
 
Ηλία, Μ.
Tο κατάστιχο της Mαραθάσας του 1549: Kοινωνικές συνθήκες και οικογενειακές σχέσεις των παροίκων.
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή

Κωνσταντίνου, Χ.
Η εικόνα της βασιλείας του Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου μέσα από τις βυζαντινές πηγές: η μαρτυρία του Γεωργίου Παχυμέρη
Επιβλέπων: A. Beihammer
 
Ορφανός Σ.
Χριστιανισμός και ταφικές πρακτικές: οι ταφές σε ναούς στην πρωτοβυζαντινή Κύπρο (4ος - 7ος αιώνας).
Επιβλέπoυσα: Μ. Παρανή
 
Παναγή Π.
Η τοπογραφία του ιερού τοπίου της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Σολέας.
Επιβλέπων: Α. Βιώνης
 
Πατσαλοσαββή Μ.
H ψυχαγωγία στη μεσαιωνική Kύπρο.
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή

2015

Αμερικάνου Μ.
Η πρόσληψη της οθωμανικής αυτοκρατορικής ιδεολογίας στο έργο του Κριτόβουλου
Επιβλέπων: A. Beihammer
 
2014
 
Αλεξάνδρου Μ.
Το θαύμα της φιλίας: Η σχέση του Ιωάννη του Χρυσοστόμου με την ηγουμένη Ολυμπιάδα.
Επιβλέπουσα: Σ. Κωνσταντίνου

Μεζιρίδου, Σ.
Όψεις διαπολιτισμικότητας στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (1204-1460)
Επιβλέπων: A. Beihammer
 
Tσαγγαρίδου Κ.
Ταυτότητα και ετερότητα στον λατινοκρατούμενο Ελληνισμό.
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή
 
2013
 
Γεωργίου Α.
Δύο κείμενα για τη Μαρία Αιγυπτία. Η σχέση ανάμεσα σε Βίο και Εγκώμιο.
Επιβλέπων: M. Hinterberger
 
Παύλου Χρ.
H αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας μέσα από τις κινηματογραφικές αποτυπώσεις των σταυροφοριών: η περίπτωση του «Βασίλειου των Ουρανών» (2005) και του «Ρομπέν των δασών» (2010).
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή
 
Πέτρου Θ.
Η παρουσία του Τιμίου Σταυρού στην Κύπρο: μύθοι, παραδόσεις και ιστορική αλήθεια (4ος-16ος αιώνας).
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή
 
Ράγκου Αι.
Αστική οικιστική αρχιτεκτονική και χρήση του χώρου στη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Κόρινθο.
Επιβλέπων: Α. Βιώνης
 
Σωτηρίου Ε.
Οι παροιμίες στη λογοτεχνία της Κομνήνειας εποχής.
Επιβλέπων: M. Hinterberger
 
2012
 
Έλληνα, Μ.
Ρωμανός ο Μελωδός: Τα βιβλικά πρόσωπα, ο Άδης, ο Θάνατος και ο Διάβολος. Λογοτεχνική προσέγγιση με βάση τη ρητορική της ηθοποιίας
Επιβλέπουσα: Α. Γιαννούλη
 
Κόσσυβας Σ.
Μεχμέτ ο Πορθητής από την οπτική γωνία του Βυζαντίου: η εμφάνιση και εξέλιξη των Οθωμανών Τούρκων μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης στο κείμενο του (Μιχαήλ) Δούκα
Επιβλέπων: A. Beihammer
 
Κουάλη Ε.
Η "μεταρρύθμιση" της βυζαντινής αριστοκρατίας την περίοδο των Κομνηνών: Η "εικόνα" της νέας αριστοκρατίας μέσα από το έργο του Νικήτα Χωνιάτη "Χρονική Διήγησις", από τον Αλέξιο Α' μέχρι και τον Μανουήλ Α' Κομνηνό.
Επιβλέπων: A. Beihammer
 
Λοΐζου Χ.
Μεσαιωνικοί πύργοι της Εύβοιας: κατασκευή, λειτουργία και θέση στο τοπίο.
Επιβλέπων: Α. Βιώνης
 
Παπαχαραλάμπους Δ.
Η απεικόνιση του Αγίου Γεωργίου στις εκκλησίες της Κύπρου κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας (1191-1571).
Επιβλέπουσα: Μ. Παρανή

Χατζηλοΐζου Ε.
Κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα μέσα από τα ιδιωτικά έγγραφα του χαρτουλαρίου της Λεμβιώτισσας
Επιβλέπων: A. Beihammer
 
2010
 
Ευαγγέλου Ν.
Βίος Μάρθας και Βίος Συμεών του Στυλίτη του Νέου: Οι δύο εκδοχές μιας κοινής ζωής.
Επιβλέπουσα: Σ. Κωνσταντίνου
 
Ολυμπίου Χ.
Η σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας στη βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική.
Επιβλέπουσα: Μ. Παρανή
 
Συκοπετρίτου, Π.
Μελέτες για το τελετουργικό και την πολιτική ιδεολογία της αυλής της Νίκαιας (1204–1261)
Επιβλέπων: A. Beihammer
 
2009
 
Ανδρέου Α.
Η Διακειμενικότητα της Τρέλας: Βίοι Σαλών Αγίων.
Επιβλέπουσα: Σ. Κωνσταντίνου
 
Πρωτογήρου Σ.
Μια ερμηνευτική προσέγγιση στο Ἅλωσις τῆς Κρήτης του Θεοδόσιου Διάκονου.
Επιβλέπων: M. Hinterberger
 
 
 
%MCEPASTEBIN%