Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ερευνητικού προγράμματος

 
THE VOCABULARY OF BYZANTINE CLASSICIZING AND LITERARY KOINE TEXTS: A DATABASE OF CORRESPONDENCES
[Το λεξιλόγιο βυζαντινών κλασικιζόντων κειμένων και κειμένων γραμμένων στη λογοτεχνική κοινή: αντιστοιχίες σε μια βάση δεδομένων]
 
Διάρκεια: Απρίλιος 2014 – Απρίλιος 2016
Συντονιστής Προγράμματος: Καθ. Martin Hinterberger, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
  • Εισαγωγή
  • Δείγμα A. Αντιστοιχίες ανάμεσα στη Χρονική Διήγηση του Νικήτα Χωνιάτη (αρχές 13ου αι.) και στην ανώνυμη Μετάφραση του κειμένου αυτού (μέσα 14ου αι.): γράμματα β-δ.
  • Δείγμα B. Αντιστοιχίες ανάμεσα στη Μετάφραση και τη Χρονική Διήγηση: γράμματα β-δ.