Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση δύο ερευνητικών προγραμμάτων

Α) THE VOCABULARY OF BYZANTINE CLASSICIZING AND LITERARY KOINE TEXTS: A DATABASE OF CORRESPONDENCES
[Το λεξιλόγιο βυζαντινών κλασικιζόντων κειμένων και κειμένων γραμμένων στη λογοτεχνική κοινή: αντιστοιχίες σε μια βάση δεδομένων]

Διάρκεια: Απρίλιος 2014 – Απρίλιος 2016
Συντονιστής προγράμματος: Καθ. Martin Hinterberger, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
 
B) LEXICAL DIFFERENTIATION IN BYZANTINE TEXTS: THE CORRESPONDENCE BETWEEN LEARNED CLASSICIZING VOCABULARY AND THE VOCABULARY OF 'USUAL' PROSE
[Η λεξιλογική διαφοροποίηση σε βυζαντινά κείμενα: αντιστοιχίες ανάμεσα στη λόγια κλασικίζουσα γλώσσα και τη γλώσσα της 'συνηθισμένης' πεζογραφίας]

Διάρκεια: Ιανουάριος 2017 – Μάρτιος 2019
Συντονιστής Προγράμματος: Καθ. Martin Hinterberger, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εσωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα
 
Τα ως άνω δύο προγράμματα συνδέονται μεταξύ τους και τα παρακάτω αρχεία αναφέρονται και στα δύο.
Εισαγωγή
Χωνιάτης. Αντιστοιχίες ανάμεσα στη Χρονική Διήγηση του Νικήτα Χωνιάτη (αρχές 13ου αι.) και την ανώνυμη Μετάφραση του κειμένου αυτού (μέσα 14ου αι.).
Μετάφραση Χωνιάτη. Αντιστοιχίες ανάμεσα στη Μετάφραση και τη Χρονική Διήγηση.
Συμεών Μεταφραστής. Αντιστοιχίες ανάμεσα στο Μηνολόγιο του Συμεών του Μεταφραστή (τέλη 10ου αι.) και τα διάφορα κείμενα στα οποία βασίζεται, ιδιαίτερα τους Βίους γραμμένους από τον Κύριλλο Σκυθοπόλεως (μέσα 6ου αι.).
Κύριλλος Σκυθοπόλεως. Αντιστοιχίες ανάμεσα στους Βίους γραμμένους από τον Κύριλλο Σκυθοπόλεως και το Μηνολόγιο του Συμεών του Μεταφραστή.
Σύντιπας. Αντιστοιχίες ανάμεσα στο Βιβλίο του Σύντιπα (12ου αι.) και τη μεταγενέστερη διασκευή του, τη λεγόμενη Retractatio (μέσα 13ου αι.).
Retractatio. Αντιστοιχίες ανάμεσα στη Retractatio και τη Βίβλο του Συντίπα.
Θεοφάνης Περιθεωρίου. Αντιστοιχίες ανάμεσα στο Βίο του Μάξιμου Καυσοκαλύβη γραμμένο από τον Θεοφάνη Περιθεωρίου (τέλος του 14ου αι.) και τη Μετάφραση του Βίου αυτού από τον Μακάριο Μακρή (αρχές του 15ου αι.).
Μακάριος Μακρής. Αντιστοιχίες ανάμεσα στο Βίο του Μάξιμου Καυσοκαλύβη γραμμένο από τον Μακάριο Μακρή και το Βίο γραμμένο από τον Θεοφάνη.