2022 
 
Διεθνές Εργαστήριο
Digital Humanities Introductory Workshop: An introduction to Technologies for Text Εditing, Geographical Visualisation and 3D imaging
Διοργάνωση: Μ. Αλεξάνδρου, Μ. Παρανή
Πανεπιστήμιο Κύπρου
23-27 Μαΐου 2022


2020

Διεθνές Εργαστήριο
Τύποι Αφηγήσεων σε Συλλογές: Προς μια Θεωρία της Αρχαίας και Βυζαντινής Σύντομης Διήγησης (2ος - 7ος αι. μ.Χ.)
Διοργάνωση: Σ. Κωνσταντίνου, Α. Ανδρέου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
4-5 Δεκεμβρίου 2020
Αφίσα
Πρόγραμμα και Περιλήψεις Ανακοινώσεων

Διεθνές Εργαστήριο
Γαλακτοφόροι Μαστοί: Μητρότητα και Θηλασμός από τους Ελληνιστικούς στους Βυζαντινούς Χρόνους (4ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ.)
Διοργάνωση: Σ. Κωνσταντίνου, Α. Σκουρουμούνη Σταυρινού
Πανεπιστήμιο Κύπρου
8-9 Οκτωβρίου 2020
Αφίσα
Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων
 
 
2018
 
Διεθνές εργαστήριο
Οι βυζαντινές Μεταφράσεις: λογοτεχνικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις
Διοργάνωση: M. Hinterberger
Πανεπιστήμιο Κύπρου
13 Οκτωβρίου 2018


2017
 
Διεθνές συνέδριο
Τα συναισθήματα στο πέρασμα του χρόνου: από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο
Διοργάνωση: D. Cairns, M. Hinterberger
Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία
27-29 Σεπτεμβρίου 2017
Αφίσα
 
Διεθνές εργαστήριο
Τα συναισθήματα στο πέρασμα του χρόνου: από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο –Δεύτερο εργαστήριο: Προκαλώντας συναισθήματα (ρητορική, πολιτική, αφήγηση)
Διοργάνωση: M. Hinterberger, A. Pizzone
Ίδρυμα Hardt, Γενεύη
17 Μαρτίου 2017
 
 
2016

Διεθνές συνέδριο
Knighthood, Crusades, and Diplomacy in the Eastern Mediterranean at the Time of King Peter I of Cyprus
Διοργάνωση: A. D. Beihammer,  Α. Νικολάου-Κονναρή
Notre Dame Global Gateway, Ρώμη
14-18 Οκτωβρίου 2016
Αφίσα
Πρόγραμμα
Πρακτικά: A. D. Beihammer and A. Nicolaou-Konnari, eds., Crusading, Society, and Politics in the Eastern Mediterranean in the Age of King Peter I of Cyprus, Mediterranean Nexus 1110-1700. Conflict, Influence and Inspiration in the Mediterranean Area (Turnhout: Brepols, in press).
 
 
2015

Διεθνές Συμπόσιο
Rewriting Hagiographical Legends and Texts in Byzantium
Διοργάνωση: Σ. Κωνσταντίνου, C. Høgel
 
 
2014

Διεθνές Συνέδριο
Τέχνη και Αρχαιολογία στην Κύπρο των Λουζινιανών και των Βενετών (1192-1571). Πρόσφατη έρευνα και νέες ανακαλύψεις
Διοργάνωση: Μ. Ολύμπιος, Μ. Παρανή
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
12-14 Δεκεμβρίου 2014
Αφίσα
Πρόγραμμα
Πρακτικά: M. Olympios and M. Parani, eds., The Art and Archaeology of Lusignan and Venetian Cyprus (1192-1571): Recent Research and New Discoveries, Studies in the Visual Culture of the Middle Ages 12 (Turnhout: Brepols, 2019).
 
Διεθνές Συνέδριο
Miracles and Wonders in Antiquity and Byzantium
Διοργάνωση: Σ. Κωνσταντίνου, Μ. Γερολαίμου
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
16-18 Οκτωβρίου 2014
Αφίσα
Πρόγραμμα
Πρακτικά: M. Gerolemou, ed., Recognizing Miracles in Antiquity and Beyond, Trends in Classics - Supplementary Volumes 53 (Berlin and New York: De Gruyter, 2018).
 
 
2013

Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήρι
Edition and Interpretation
Διοργάνωση: Α. Γιαννούλη
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
6-8 Δεκέμβριος 2013
Αφίσα
Πρόγραμμα
 
2ο Διεθνές Ερευνητικό Εργαστήρι “Byzantium in Transition”
The Middle - Late Byzantine Era, 12th-13th centuries
Διοργάνωση: Α. Βιώνης, Μ. Παρανή
Νάουσα Πάρου, Ελλάδα
24-26 Μαΐου 2013
Αφίσα
Πρόγραμμα
Περιλήψεις Ανακοινώσεων
 
Διεθνές εργαστήριο
Η μεθοδολογία του ερευνητικού προγράμματος SAWS και οι βυζαντινές Μεταφράσεις
Διοργάνωση: M. Hinterberger, Ch. Roueché 
King’s College, Λονδίνο
30 Απριλίου 2013 
 
 
2012

Διεθνές Συνέδριο
Theodore II Laskaris (1254-1258), Author and Emperor: Historical and Cultural Interconnections in the Eastern Mediterranean of the Thirteenth Century
Διοργάνωση: Π. Αγαπητός, D. Angelov
Φυτώριο Εικαστικής Καλλιέργειας, Λευκωσία
9-10 Νοεμβρίου 2012
Πρόγραμμα

Διεθνές Συνέδριο
Η αρχαιολογία της Κύπρου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και τη Βυζαντινή Εποχή (4ος - 12ος αι. μ.Χ.): Σύγχρονη έρευνα και νέες ανακαλύψεις
Διοργάνωση: Δ. Μιχαηλίδης, Μ. Παρανή
 
 
2011

1ο Διεθνές Ερευνητικό Εργαστήρι “Byzantium in Transition”
The Byzantine Early Middle Ages, 7th-8th centuries
Διοργάνωση: Α. Βιώνης
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
28-30 Οκτωβρίου 2011
Αφίσα
Πρόγραμμα
 
Διεθνές συνέδριο
La Culture du Locus. De l’Espace géographique à l’Espace utopique (1200-1650)
Διοργάνωση: E. Chayes, Α. Νικολάου-Κονναρή, με τη συνεργασία των R. Anconetani και S. Gentili
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
6-7 Μαΐου 2011
Αφίσα
Περιλήψεις ανακοινώσεων
 
Διεθνές εργαστήριο
Διεθνές εργαστήριο για τη λόγια γλώσσα των Βυζαντινών
Διοργάνωση: M. Hinterberger
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
18 Μαρτίου 2011
 
 
2010
Διεθνές συνέδριο
Court Ceremonies and Rituals of Power in the Medieval Mediterranean
Διοργάνωση: A. Beihammer, Σ. Κωνσταντίνου, Μ. Παρανή
 
 
2009

Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήρι
Vom Codex zur Edition – From Manuscripts to Books
Διοργάνωση: Α. Γιαννούλη, E. Schiffer
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Byzanzforschung, Βιέννη
10–11 Δεκεμβρίου 2009
Αφίσα
Πρόγραμμα
 
Διεθνές συνέδριο
The Age of Philippe de Mézières: Fourteenth-century Piety and Politics between France, Venice, and Cyprus
Διοργάνωση: Ν. Κουρέας, Ch. Schabel, R. Blumenfeld-Kosinski, K. Petkov
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
10-14 Ιουνίου 2009
Πρακτικά: R. Blumenfeld-Kosinski and K. Petkov, eds., Philippe de Mézières and His Age. Piety and Politics in the Fourteenth Century, The Medieval Mediterranean 91 (Leiden-Boston: Brill, 2012).
 
 
2008

Εργαστήριο
Μεσαιωνική Αμμόχωστος
Διοργάνωση: Α. Νικολάου-Κονναρή, Ch. Schabel
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
25-26 Οκτωβρίου 2008
Πρόγραμμα
Δημοσιεύσεις:
A. Weyl Carr, ed., Famagusta: Art and Architecture, Mediterranean Nexus 1 (Turnhout: Brepols, 2015).
G. Grivaud, A. Nicolaou-Konnari, and C. Schabel, eds., Famagusta: History and Society, Mediterranean Nexus 8 (Turnhout: Brepols, in press)
 
Διεθνές συνέδριο
Έλληνες, Λατίνοι και η ιστορία των ιδεών 1204-1500. Συζητήσεις, αλληλεπιδράσεις, εντυπώσεις, μεταφράσεις, μετακινήσεις. Διαλέξεις εις μνήμην του Deno Geanakoplos (1916-2007)
Διοργάνωση: M. Hinterberger, Ch. Schabel
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
11-13 Απριλίου 2008
Πρακτικά: M. Hinterberger and C. Schabel, eds., Greeks, Latins, and Intellectual History 1204-1500, Recherches de Théologie et Philosophie médiévales - Bibliotheca 11 (Leuven-Paris-Walpole, MA: Peeters, 2011).
 
 
2007

Διεθνές Εργαστήρι
Representing Friendships: Narrative Uses of Friendship in the Middle Ages
Διοργάνωση στο πλαίσιο του Δικτύου της Βρετανικής Ακαδημίας για τη Μεσαιωνική Φιλία
Διοργάνωση: Σ. Κωνσταντίνου
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
2-3 Νοεμβρίου 2007