Εκτύπωση
topothetisis
 
Τι εννοούμε με τον όρο Τοποθετήσεις (Internships)
Εννοούμε την ευκαιρία που δίνεται στο φοιτητή για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών γνώσεων και της επαγγελματικής του ανάπτυξης, στηρίζοντας παράλληλα, τους προσωπικούς επαγγελματικούς του στόχους και την ομαλή ένταξη του στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα ο όρος «τοποθέτηση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια περίοδο εργασίας κατά την οποία, κάποιος απασχολείται σε μια επιχείρηση ή οργανισμό, με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στον εργασιακό χώρο σε συγκεκριμένη δραστηριότητα που σχετίζεται με τις ακαδημαϊκές σπουδές του και τους προσωπικούς στόχους του.
 
Οφέλη
 
Μορφές που μπορεί να πάρει η τοποθέτηση:
 
Πρακτική άσκηση σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης & σε διεθνείς οργανισμούς 
Cedefop http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-withus/Traineeships.aspx
Ευρωπαϊκή Επιτροπή http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=EN&id=147
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=321
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/recruitment.faces
Ελεγκτικό Συνέδριο http://eca.europa.eu/portal/page/portal/aboutus/workingatthecourtofauditors/Traineeship
EESC -Γραφείο Κατάρτισης http://eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/indexen.asp
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα http://www.ecb.int/ecb/jobs/apply/html/index.en.html
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων http://www.eib.org/attachments/jobs/training_en.pdf
Eurocontrol http://recruit.eurocontrol.int/psc/HRERPUB/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?languageCd=ENG 
European Patent Office (EPO) http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships.html
European Space Agency – Training Programmes http://www.esa.int/SPECIALS/Careers_at_ESA/SEMRS5XO4HD_0.html
European University Institute (EUI), Florence http://www.eui.eu/About/JobOpportunities/Traineeships.aspx
Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) http://oami.europa.eu/en/office/admin/stages.htm
 
Πρακτική άσκηση σε Διεθνείς οργανισμούς
International Atomic Energy Agency https://www.iaea.org/about/employment/internships 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - Internship http://www.ohchr.org/en/aboutus/pages/internshipprogramme.aspx
The United Nations Headquarters Internship Programme http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm
The World Bank – Internships http://go.worldbank.org/LVP6MJN501
Unicef http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html
Vulcanus in Japan http://www.eu-japan.eu/student/vulcanus-injapan.html
Executive Training Programme (ETP) in Japan and Korea http://www.euetp.eu/
Πρακτική Άσκηση στην Αργεντινή & τη Χιλή http://www.sc-internships.com/ene2004/
Πρακτική Άσκηση της Procter and Gamble http://www.pgcareers.com/home-page.aspx
 
Πρακτική Άσκηση μέσω Διεθνών και Ευρωπαϊκών Φοιτητικών Οργανισμών
Board of European Students of Technology (BEST) for students of technology www.best.eu.org/index.jsp
STEP Student Trainee Exchange Programme for Students of Law www.elsa.org/traineeships.html
IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience www.iaeste.org
AIESEC – Association International des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial http://www.aiesec.org/
Κλινικές & Ερευνητικές Ανταλλαγές Φοιτητών Ιατρικής http://www.helmsic.gr/el/exchange
 
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Ευρώπη 
http://jobs.euractiv.com/categories/internship
http://jobseurope.net
http://www.natek.eu/
http://www.unijobs.gr/
http://www.yonet.org/
 
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο
http://www.placement-uk.com
http://www.prospects.ac.uk/work_experience.htm
 
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε όλο τον κόσμο
http://reliefweb.int/trainings
http://www.mladiinfo.com/category/jobs-internships/
http://www.ihipo.com/Internships
 
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στις ΗΠΑ
http://www.ciee.org/intern/index.aspx 
United Nations Youth and Student Association of Cyprus (UNYSA Cyprus)