Για να διευθετήσετε συνάντηση με το Κέντρο Σταδιοδρομίας συμπληρώστε το παρακάτω ηλεκτρονικό έντυπο.

Κατόπιν, θα επικοινωνήσει μαζί σας το προσωπικό του Κέντρου Σταδιοδρομίας για να διευθετήσει συνάντηση μαζί σας.

Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο επικοινωνίας ή ηλεκτρονική διεύθυνση) είναι καταχωρημένα ορθά και να ελέγχετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

 
Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία 
Θέμα 
Ονοματεπώνυμο 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 
Ιδιότητα 
    
 
Ωράριο Εξυπηρέτησης: Δευτέρα-Παρασκευή, 08.30-15.00.