Το μέλλον της εργασίας αλλάζει, απαιτεί γνώσεις και προϋποθέτει δεξιότητες!

Οι ακαδημαϊκές γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είναι πολύτιμες, ωστόσο για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις νέες απαιτήσεις της, χρειάζεται να αναπτύξουν και τις δεξιότητές τους. 

Η Ακαδημία Καριέρας Career Accelerator είναι ένα πλούσιο και συνεχές πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων που βοηθά τους νέους/νέες να αναπτύξουν δεξιότητες πλοήγησης στην αγορά εργασίας (π.χ. σύνταξη βιογραφικού, δημιουργία προφίλ στο Linked In και άλλα) και να ενισχύσουν τις απαιτούμενες προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. ομαδικότητα, επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, δεξιότητες παρουσίασης και άλλα). 

Εάν επιθυμείτε να μοιραστείτε τις γνώσεις και εμπειρίες σας με τη φοιτητική κοινότητα, επικοινωνήστε μαζί μας και ενταχθείτε στην ομάδα εκπαιδευτών/τριών. 

 
 
image3001