Πρόγραμμα τοποθέτησης φοιτητών/τριών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς     

                 

Εργοδότηση αποφοίτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς Πρόγραμμα τοποθέτησης φοιτητών/τριών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Η διασύνδεση των επιχειρήσεων και των οργανισμών με την ακαδημαϊκή και τη φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου μας είναι ύψιστης σημασίας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει προχωρήσει στην εφαρμογή του Προγράμματος Τοποθέτησης φοιτητών/τριών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ως μέρος του προγράμματος σπουδών, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου "Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας", το οποίο χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσό ύψους €7,1 εκατομμυρίων. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις στην εργασία και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία υπό την εποπτεία έμπειρων στελεχών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. 

Η απασχόληση υπό τη μορφή της τοποθέτησης αποτελεί μια επωφελή εμπειρία και για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς υποδοχής, εφόσον το νέο ανθρώπινο δυναμικό εμπλουτίζει με φρέσκες ιδέες και σύγχρονη τεχνογνωσία τις επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Ταυτόχρονα, η διασύνδεση των επιχειρήσεων και των οργανισμών με τα ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου συμβάλει επικοδομητικά στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να συνάδουν με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Οι πλείστοι εργοδότες αξιολογούν θετικά το Πρόγραμμα Τοποθέτησης, το οποίο επιτρέπει μεταξύ άλλων να προσλαμβάνουν τους/τις ικανούς/ές υποψήφιους/ιες σε μόνιμες θέσεις εργασίας, μετά την ολοκληρωση των σπουδών τους. 

Η ανάρτηση θέσεων τοποθέτησης γίνεται μέσω της πλατφόρμας https://2beconnected.ucy.ac.cy/2BC. Συμβουλευτείτε τον σχετικό οδηγό.

>>> Μάθετε ποια Προγράμματα Σπουδών συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Τοποθέτηση σε Οργανισμούς»

>>> Συνδεθείτε με την Πλατφόρμα 2beconnected

>>> Επικοινωνήστε με το προσωπικό του Γραφείου ΔιασύνδεσηςΒασιλική Σαββοπούλου, Έλενα Σιακίδου & Μαρία Αντωνίου.

                                                        


Εργοδότηση αποφοίτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Κύπρο και στο Εξωτερικό

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης ή του οργανισμού σας με νέους/ες απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου διευκολύνεται μέσω του Κέντρου Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου μας. 

Η ομάδα μας προωθεί τις κενές θέσεις εργασίας στοχευμένα στην κοινότητα των αποφοίτων μέσω της Πλατφόρμας Career System, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο φοιτητές/τριες και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα ειδοποίησης σε συγκεκριμένες ομάδες υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια της θέσης, ενώ γίνονται αναρτήσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου. 

Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα συγκέντρωσης των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων από τη δική μας ομάδα και διευθέτηση των συνεντεύξεων στην Πανεπιστημιούπολη. 

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως εταίρος στο Δίκτυο Eures (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης), παρέχει μέσω του Κέντρου Σταδιοδρομίας, πληροφορίες και καθοδήγηση στους εργοδότες που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό από την Ευρώπη. 

Μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης για την Επαγγελματική Κινητικότητα (Eures Portal), οι εργοδότες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό υποψηφίων από 31 Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι διαθέτουν διαφορετικές γνώσεις, γλωσσικές δεξιότητες και επαγγελματικές εμπειρίες. 

>>> Επικοινωνήστε με τις Συμβούλους Eures: Ιουστίνη Πηλείδη, Λειτουργός Γρ. Σταδιοδρομίας, Κέντρο Σταδιοδρομίας & Έμμα Ζένιου, Λειτουργός Α', Γραφείο Κινητικότητας, ΥΔΣ