«Κλινική Βιογραφικών» και Προσομοίωση Συνέντευξης
 
Στα  εργαστήρια «Κλινικής Βιογραφικών» και Προσομοίωσης Συνέντευξης, έχετε την ευκαιρία να συμβουλεύσετε τους φοιτητές/τριες και απόφοιτους για βελτίωση του βιογραφικού τους, καθώς και να τους βοηθήσετε να προετοιμαστούν καλύτερα για μια πραγματική συνέντευξη. 
 
Μέσω των εργαστηρίων κατευθύνετε τους/τις υποψήφιους στο πώς να απαντούν δύσκολες ερωτήσεις, πώς να αναπτύξουν τις στρατηγικές τους για μια επιτυχημένη συνέντευξη, πώς να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους και να μειώσουν το άγχος τους πριν από την πραγματική συνέντευξη.