Το μέλλον της εργασίας αλλάζει, απαιτεί γνώσεις και προϋποθέτει δεξιότητες!

Οι ακαδημαϊκές γνώσεις που αποκτάς κατά τη διάρκεια των σπουδών σου είναι πολύτιμες, ωστόσο για να εισέλθεις στην αγορά εργασίας και να ανταποκριθείς με επιτυχία στις νέες απαιτήσεις της, χρειάζεται να αναπτύξεις και τις δεξιότητές σου. 

Η Ακαδημία Καριέρας Career Accelerator είναι ένα πλούσιο και συνεχές πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων που σε βοηθά να αναπτύξεις δεξιότητες πλοήγησης στην αγορά εργασίας (π.χ. να συντάξεις το βιογραφικό σου, να δημιουργήσεις το προφίλ σου στο Linked In και άλλα) και να αναπτύξεις τις απαιτούμενες προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. ομαδικότητα, επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, δεξιότητες παρουσίασης και άλλα). 

Έμπειροι και καταρτισμένοι εκπαιδευτές/τριες μοιράζονται γνώσεις, εμπειρίες και εμπνέουν! 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Ακαδημίας δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για την πίστωση ECTS για παρακολούθηση διαλέξεων και σεμιναρίων.

 
 
image3001