Λουκάς Λουκά, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
 Πρόεδρος
   

Αλεξία Παναγιώτου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Δημόσιας  Διοίκησης

Μέλος ΔΣ
   

Κώστας ΦάντηςΑναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας

Μέλος ΔΣ
   
Σταυρούλα Κωνσταντίνου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Μέλος ΔΣ
   
Νάτια Καραγιάννη, Διευθύντρια Συνεδρίων & Επιδοτούμενων Προγραμμάτων ΙΜΗ
 
Μέλος ΔΣ
   
Παύλος Φωτιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Φώτος Φωτιάδης
 
Μέλος ΔΣ
   
Γιώργος Ανδρέου,  Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ
 
Μέλος ΔΣ
   
Μενέλαος Μενελάου, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
 
ex officio Μέλος ΔΣ
   
Έλενα Ζωμενή - Ασσιώτη, Διευθύντρια Κέντρου Σταδιοδρομίας
ex officio Μέλος ΔΣ